Прозорість та інформаційна відкритість закладу

Ліцензований обсяг – 960 чол.

Фактична кількість осіб, які навчаються у закладі, – 784

Мова навчання – українська.

Станом на 02.01.2020 року вакантних посад немає.

Зарахування до закладу загальної середньої освіти

Зарахування до Радивилівського ліцею №1 відбувається відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від16.04.2018року №367.

1. Зарахування до початкової школи

1. Заява про зарахування дитини до першого класу закладу освіти подається до закладу одним з батьків дитини особисто до 31 травня. До заяви додаються:
1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);
2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації №086-1/о “Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду”, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року №682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за №794/18089;
3) оригінал або копія відповідного документа про освіту (за наявності).
У разі наявності та за бажанням одного з батьків при поданні заяви про зарахування може бути пред’явлено документ, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу освіти, реквізити якого зазначаються в заяві про зарахування.
Впродовж 01-15 червня заяви про зарахування не приймаються, що не виключає права батьків подавати їх після 15 червня на вільні місця.
Присутність дитини під час подання заяви про зарахування, жеребкування або її зарахування не є обов’язковою.
2. Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв про зарахування не перевищує загальної кількості місць у першому (перших) класі (класах), не пізніше 01 червня видається наказ про зарахування усіх дітей.
Список зарахованих учнів із зазначенням їх прізвищ оприлюднюється виключно в закладі освіти.
Інформація про наявність вільних місць оприлюднюється.
3. Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв про зарахування перевищує загальну кількість місць у першому (перших) класі (класах), зарахування дітей відбувається за такими правилами:
1) до 01 червня включно зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у закладі, чи дітьми працівників закладу;
2) до 15 червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування закладу, за результатами жеребкування;
3) до 15 червня включно зараховуються на вільні місця та за умови утворення окремого (окремих) класу (класів) також і ті діти, які не проживають на території обслуговування закладу, але мають бажання здобувати освіту за освітньою програмою, що використовується закладом освіти та затверджена Державною службою якості освіти України. У разі якщо кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць у такому класі(класах), зарахування дітей відбувається за результатами жеребкування.
Діти зараховуються на вільні місця до закладу освіти за умови подання до 15 червня необхідних документів. Якщо заклад освіти, до якого дитина може бути зарахована на вільне місце, і заклад освіти, на території обслуговування якого проживає ця дитина, розташовані в межах одного населеного пункту, до необхідних документів додається також довідка закладу освіти, на території обслуговування якого проживає дитина, про її відрахування з цього закладу чи незарахування до нього. Така довідка має бути видана закладом освіти, на території якого проживає ця дитина, впродовж одного робочого дня з дати звернення одного з батьків дитини.
4. Впродовж двох робочих днів з дня зарахування дітей освіти оприлюднює з дотриманням Закону України “Про захист персональних даних” на інформаційному стенді закладу освіти, а також на офіційному веб-сайті закладу освіти:
– список зарахованих учнів із зазначенням лише їх прізвищ;
– оголошення про дату, час, місце і спосіб проведення жеребкування;
– інформацію про кількість вільних місць і прізвища дітей, які претендують на вільні місця;
– наказ керівника закладу освіти про утворення конкурсної комісії у складі 3 осіб для проведення жеребкування.
5. Після 15 червня зарахування на вільні місця відбувається у такому порядку:
– до початку навчального року – діти, які мають право на першочергове зарахування; впродовж навчального року – у порядку надходження заяв про зарахування.
6. Зарахування дітей до 2-4 класів початкової школи відбувається на вільні місця у порядку надходження заяв про зарахування.

Зарахування до гімназії

Зарахування до 5 класу закладу відбувається після видання наказу про переведення до нього учнів 4 класу закладу освіти. На вільні місця (у разі їх наявності) діти зараховуються у такому порядку:
– до початку навчального року – діти, які мають право на першочергове зарахування;
– впродовж навчального року – у порядку надходження заяв про зарахування.
Зарахування до 6 – 9 класів гімназії на вільні місця відбувається у порядку надходження заяв про зарахування.
Інформація про кількість зарахованих учнів та наявність вільних місць оприлюднюється.

Зарахування до ліцею

Зарахування до 10 класу закладу освіти відбувається після видання наказу про переведення до нього учнів 9 класу самого закладу, які не виявили намір припинити навчання в ньому і не були відраховані або переведені до іншого закладу освіти. Інформація про кількість зарахованих учнів та наявність вільних місць оприлюднюється.
Наказ про зарахування видається впродовж одного робочого дня, після якого зарахування відбувається на вільні місця у порядку надходження заяв.

Умови доступності закладу
для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Практичне впровадження концепції інклюзивного навчання базується на принципах універсального дизайну та розумного пристосування, які передбачають планування навколишнього середовища так, щоб у ньому було якомога комфортніше усім людям, незалежно від їхнього віку та фізичних чи когнітивних можливостей, без необхідності використання допоміжних (адаптивних) засобів. Тому адміністрація, педагогічний колектив та технічний персонал Радивилівського ліцею №1 сприяє забезпеченню максимально зручного для всіх учасників освітнього процесу середовища відповідно до статтей 19 та 20 Закону України «Про освіту».
Універсальний дизайн закладу забезпечує рівність та доступність середовища для осіб з різними фізичними можливостями, гнучкий у використанні, адже пристосований для користування особами різного віку та зросту, простий у використанні, терпимий до помилок користувачів, кольорова гама не призводить до втоми. Щодо розумного пристосування, то у закладі за необхідністю здійснюється внесення змін як ззовні, так і в навчальних та допоміжних приміщеннях:

  • Облаштування вуличного середовища, прилеглої до будівлі території та приміщення закладу приводиться відповідно до Державних будівельних норм та національних стандартів. Центральний вхід до приміщення школи – один із 4 входів, достатньо широкий, облаштований сходинками. Двері завширшки 90 см забезпечують безперешкодний доступ у приміщення, їх зручно відкривати особам з різними функціональними порушеннями.
  •  Для безпеки дітей з особливими освітніми потребами й можливості рухатися без перешкод шкільною територією облаштовано рівне покриття пішохідних доріжок, ігрових та спортивних майданчиків, високі бордюри відсутні. Невеликі перепади рівнів та заглиблення постійно вирівнюються. Над пішохідними доріжками, майданчиками відсутні звисаючі гілки зелених насаджень (дерева, кущі тощо).
  •  Навчальні кабінети, як правило, містять необхідні осередки для провадження освітньої діяльності, доступні навчальні місця для учнів, вихованців, у тому числі з прилеглим простором для асистентів вчителів; на дверях таблички інформують щодо номера та відповідального педагога.
  • Шкільний освітній процес відповідає широкому спектру індивідуальних можливостей учнів, забезпечує гнучку методику навчання, викладання та представлення матеріалу, доступні та гнучкі навчальні плани й програми. Навчальні матеріали підготовлені таким чином, що можуть бути використані учнями та вихованцями з різними функціональними порушеннями.
  • Меблі, фурнітура та обладнання підтримують широкий спектр навчання та навчальних методик. Усі меблі відповідають ергономічним вимогам, висота парт та стільців здебільшого коригується відповідно до зросту, є можливість створення мобільних робочих місць для групової форми роботи
  • Є можливість регулювання середовища (наприклад, освітлення) для різноманітних потреб учнів у навчанні та інше.
  •  У закладі приміщення загального користування (туалети, їдальня, гардероб, облаштування коридорів, фойє) зручно облаштовані для усіх учасників освітнього процесу, у їдальні та гардеробі передбачено прохідні зони для осіб з інвалідністю, максимально збільшена доступність до туалетних кімнат завдяки облаштуванню кабінок.

Додаткові освітні та інші послуги у закладі у 2019-2020н.р. не надаються.

Правила поведінки здобувачів освіти 1-11 класів
Радивилівського ліцею №1

План
заходів щодо профілактики булінгу в учнівському середовищі
на 2022-202232 навчальний рік у Радивилівському ліцеї №1

Порядок подання заяви про випадки булінгу (цькування)

Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу в закладі
1. Виявлення факту булінгу (цькування)
1.1. Учасники освітнього процесу можуть повідомити про випадок булінгу (цькування), стороною якого вони стали або підозрюють про його вчинення стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу або про який отримали достовірну інформацію, керівника закладу освіти.
1.2. Повідомлення можуть бути в усній та (або) письмовій формі, в тому й числі із застосуванням засобів електронної комунікації.
2. Повідомлення про факт здійснення булінгу
2.1. Невідкладно звернутися з офіційною заявою (конфіденційність гарантується) про випадок булінгу (цькування) до керівника закладу освіти. (додаток а).
2.2. Заяви, що надійшли на електронну пошту закладу, отримує секретар та терміново повідомляє керівника закладу та відповідальну особу.
2.3. Прийом та реєстрацію поданих Заяв здійснює відповідальна особа, а в разі її відсутності – особисто керівник закладу або його заступник.
2.4. Заяви реєструються в окремому журналі реєстрації заяв про випадки булінгу (цькування).
2.5. Форма та примірний зміст Заяви оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу.
2.6. Датою подання заяв є дата їх прийняття.
3. Розгляд звернення
3.1. Керівник закладу освіти у разі отримання заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування):
–  невідкладно у строк, що не перевищує однієї доби, повідомляє територіальний орган (підрозділ) Національної поліції України, принаймні одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи
неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування);
– за потреби викликає бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги;
– повідомляє службу у справах дітей з метою вирішення питання щодо соціального захисту малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування), з’ясування причин, які призвели до випадку
булінгу (цькування) та вжиття заходів для усунення таких причин;
– повідомляє центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з метою здійснення оцінки потреб сторін булінгу (цькування), визначення соціальних послуг та методів соціальної роботи, забезпечення психологічної підтримки та надання соціальних послуг;
– скликає засідання комісії з розгляду випадку булінгу (цькування) не пізніше ніж упродовж трьох робочих днів з дня отримання заяви або повідомлення;
– доводить до відома учасників освітнього процесу рішення комісії згідно з протоколом засідання та здійснює контроль за їхнім виконанням.
Роботу комісії організовує голова – керівник закладу освіти.
До участі в засіданні комісії за згодою залучаються батьки або інші законні представники малолітніх або неповнолітніх сторін булінгу (цькування), а також можуть залучатися сторони булінгу (цькування), представники інших суб’єктів реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти.
Строк розгляду комісією заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) в закладі освіти та виконання нею своїх завдань не має перевищувати десяти робочих днів із дня отримання заяви або повідомлення керівником закладу.
4. Прикінцеві заходи щодо розгляду випадків булінгу (цькування)
4.1. Видання підсумкового наказу про наслідки розслідування випадку булінгу (цькування)
4.2. Направлення відповіді заявнику (заявникам).

Додаток а до наказу від 01 вересня 2022 №___

Директору
Радивилівського ліцею №1
Фаєвській А.В.
__________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові заявника)
__________________________________
(адреса проживання)
__________________________________
(контактний телефон)

 

ЗАЯВА

Зміст заяви викладається довільно.
В заяві повідомляється про випадки булінгу (цькування), а саме обставини, місце, час та яким чином здійснювався булінг (цькування).
Вказується відомості про потерпілого (жертви булінгу), кривдника (булера), спостерігачів (за наявності).


__________ __________
(дата) (підпис)

ПОРЯДОК реагування на доведені випадки булінгу в Радивилівському ліцеї №1

Керівник закладу освіти у разі отримання заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування):
– невідкладно у строк, що не перевищує однієї доби, повідомляє територіальний орган (підрозділ) Національної поліції України, принаймні
одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування);
– за потреби викликає бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги;
– повідомляє службу у справах дітей з метою вирішення питання щодо соціального захисту малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування), з’ясування причин, які призвели до випадку булінгу (цькування) та вжиття заходів для усунення таких причин;
– повідомляє центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з метою здійснення оцінки потреб сторін булінгу (цькування), визначення соціальних послуг та методів соціальної роботи, забезпечення психологічної підтримки та надання соціальних послуг;
– скликає засідання комісії з розгляду випадку булінгу (цькування) не пізніше ніж упродовж трьох робочих днів з дня отримання заяви або повідомлення;
– доводить до відома учасників освітнього процесу рішення комісії згідно з протоколом засідання та здійснює контроль за їхнім виконанням.
Роботу комісії організовує голова – керівник закладу освіти. До участі в засіданні комісії за згодою залучаються батьки або інші законні представники малолітніх або неповнолітніх сторін булінгу (цькування), а також можуть залучатися сторони булінгу (цькування), представники інших суб’єктів реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти.
Строк розгляду комісією заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) в закладі освіти та виконання нею своїх завдань не має перевищувати десяти робочих днів із дня отримання заяви або повідомлення.
Поліція здійснює належне реагування відповідно до порядку, встановленого законодавством.
За результатами перевірки інформації, що міститься в повідомленні керівника закладу, поліція визначає чи підтвердився факт булінгу (цькування).
У разі не підтвердження факту булінгу (цькування), поліція повідомляє про це керівника закладу освіти та осіб, які були зазначені як сторони булінгу (цькування).
У разі підтвердження факту булінгу (цькування), поліція діє в межах своєї компетенції у порядку, встановленому законодавством

Порядок застосування заходів виховного впливу в закладі освіти
1. Заходи виховного впливу застосовуються для відновлення та нормалізації відносин між учасниками освітнього процесу після випадку булінгу (цькування) з метою створення та сприятливого для навчання та
роботи освітнього середовища.
2. Заходи виховного впливу застосовуються у разі наявності факту булінгу (цькування) в закладі освіти по відношенню до кривдника, потерпілого та свідків.
3. Заходи виховного впливу мають забезпечити дотримання прав та інтересів сторін булінгу (цькування), необхідне виховання та освіту, соціальну та психолого-педагогічну допомогу.
4. Заходи виховного впливу реалізуються педагогічними працівниками закладу освіти із залученням необхідних фахівців із надання правової, психологічної, соціальної та іншої допомоги, в тому числі територіальних органів (підрозділів) служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді тощо.
5. Необхідні заходи виховного впливу визначає та планує комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.
6. Керівник закладу освіти вживає необхідних заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу, в тому числі залучення (за потреби) необхідних фахівців із надання правової, психологічної, соціальної та іншої допомоги тощо.
7. Керівник закладу освіти забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування).
8. Практичний психолог та соціальний педагог у межах своїх посадових обов’язків:
діагностують стан психологічного клімату в колективі, в якому відбувся булінг (цькування);
за результатами діагностики розробляють план корекційної роботи з кривдником та свідками із залученням батьків або законних представників;
розробляють та реалізують програму індивідуальної реабілітації для потерпілого;
розробляють профілактичні заходи для групи, в якій зафіксовано випадок булінгу (цькування); для батьків або законних представників;
здійснюють супровід педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес для групи, в якій зафіксовано випадок булінгу (цькування);
забезпечують надання психологічного супроводу здобувачів освіти, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування).
9. Педагогічні працівники, які забезпечують освітній процес для групи, в якій зафіксовано випадок булінгу (цькування):
виконують рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти щодо доцільних методів навчання та організації роботи з неповнолітніми сторонами булінгу (цькування) та їхніми батьками або законними представниками;
забезпечують інтеграцію антибулінгового компоненту в освітній процес, який визначається правилами поведінки учасників освітнього процесу в закладі освіти, статутом закладу освіти, законодавством;
виробляють спільно з здобувачами освіти правила взаємодії групи під час освітнього процесу.

ЗАТВЕРДЖЕНО
педагогічною радою
Радивилівського НВК
«Школа №1-гімназія»
Радивилівської міської ради
Протокол № 2 від «28.10.2019 р.
Голова педагогічної ради
__________ Алла ФАЄВСЬКА

Уведено в дію наказом директора
від «11» листопада 2019 р. №233ПОЛОЖЕННЯ
ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ
УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
РАДИВИЛІВСЬКОГО НВК
«ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІСТ.№1-ГІМНАЗІЯ»
РАДИВИЛІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ РАДИВИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про дотримання академічної доброчесності (далі – Положення) у Радивилівському НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІст.№1-гімназія» Радивилівської міської ради Радивилівського району Рівненської області встановлює норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування у відносинах між учасниками освітнього процесу, а саме: педагогічними працівниками, здобувачами освіти та їх батьками чи особами, які їх заміняють.
1.2. Положення розроблено на основі Конституції України, Конвенції ООН «Про права дитини», Законів України «Про освіту», «Про запобігання корупції», «Про авторські та суміжні права», Цивільного кодексу України, Статуту закладу, Правил внутрішнього розпорядку та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України.
1.3. Метою даного Положення є дотримання високих професійних стандартів в освітній сфері, забезпечення сприятливого морально-психологічного клімату в колективі та підвищення довіри до результатів навчання, а також зростання авторитету закладу.
1.4. Дія Положення поширюється на всіх учасників освітнього процесу (педагогічних працівників, здобувачів освіти та їх батьків чи осіб, які їх заміняють) та співробітників школи.
1.5. Педагогічні працівники та здобувачі освіти, усвідомлюючи свою відповідальність за неналежне виконання функціональних обов’язків, формування сприятливого освітнього середовища для забезпечення дієвої організації освітнього процесу, розвитку інтелектуального, особистісного потенціалу, підвищення престижу ЗЗСО, зобов’язуються виконувати норми даного Положення.
1.6. Норми цього Положення закріплюють правила поведінки безпосередньо у трьох основних сферах – освітній (навчальній), науково-методичній та виховній (морально-психологічний клімат у колективі).

2. ПРИНЦИПИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

2.1. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання з метою забезпечення довіри до результатів навчання, попередження порушень освітнього процесу.
2.2. Кожен учасник освітнього процесу зобов’язаний дотримуватися академічної доброчесності.
2.3. Керівник та інші педагогічні працівники закладу освіти забезпечують дотримання принципів академічної доброчесності відповідно до своєї компетенції.
2.4. Порушеннями академічної доброчесності згідно ст.42 п.4 Закону України «Про освіту» вважається:
Академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства.
Самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових.
Фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях.
Фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень.
Списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації (шпаргалки, мікронавушники, телефони, планшети, тощо), крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання, а також повторне використання раніше виконаної іншою особою письмової роботи (лабораторної, контрольної, самостійної, індивідуальної, тощо).
Обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування.
Хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального чи нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі.
Зловживання впливом – вплив у будь-якій формі (прохання, умовляння, вказівка, погроза, примушування тощо) на педагогічного працівника з метою здійснення ним необ’єктивного оцінювання результатів навчання.
Необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.
Форми обману як:
– надання педагогічними працівниками та іншими особами допомоги учням під час проходження ними підсумкового оцінювання (семестрового та річного) ДПА, ЗНО, не передбаченої умовами та/або процедурами їх проходження;
– використання учнем під час контрольних заходів непередбачених допоміжних матеріалів та/або технічних засобів);
– проходження процедури оцінювання результатів навчання замість інших осіб;
– необ’єктивне оцінювання компетентностей педагогічних працівників під час атестації чи сертифікації.
2.5. Офіційне висвітлення діяльності закладу та напрямів його розвитку може здійснювати директор або особа за його дорученням.
2.6. У разі, якщо відбулося розповсюдження інформації, яка є неправдивою, особа, яка до цього причетна, має зробити все можливе, щоб спростувати викривлену інформацію, зменшити обсяг завданої шкоди.

3.ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ УЧАСНИКАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Академічна доброчесність забезпечується:
3.1. Усіма співробітниками та учасниками освітнього процесу шляхом:
3.1.1. Уникнення провокування дій, пов’язаних з корупційними правопорушеннями.
3.1.2. Дотримання норм Конституції України.
3.1.3. Дотримання Статуту закладу та Правил внутрішнього розпорядку.
3.1.4. Дотримання норм чинного законодавства України в сфері освіти та загальної середньої освіти.
3.1.5. Збереження, поліпшення та раціонального використання навчально-матеріальної бази школи.
3.1.6. Культури зовнішнього вигляду співробітників та учасників освітнього процесу.
3.1.7. Дотримання правил високих стандартів ділової етики у веденні переговорів, у тому числі телефонних, які мають вестися у спокійному, ввічливому, доброзичливому тоні, що сприяє створенню позитивної репутації школи загалом.
3.1.8. Надання достовірної інформації.
3.1.9. Негайного повідомлення адміністрації закладу у разі отримання для виконання рішень чи доручень, які є незаконними або такими, що становлять загрозу правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам.
3.1.10. Відповідальності за порушення академічної доброчесності.

3.2. Педагогічними працівниками шляхом:
3.2.1. Якісного, вчасного та результативного виконання своїх функціональних обов’язків.
3.2.2. Дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни, корпоративної етики.
3.2.3. Обов’язкової присутності, активної участі на засіданнях педагогічної ради та колегіальної відповідальності за прийняті управлінські рішення.
3.2.4. Незалежності професійної діяльності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.
3.2.5. Підвищення своєї кваліфікації шляхом саморозвитку і самовдосконалення, а також вчасного проходження відповідно до вимог законодавства курсової підготовки.
3.2.6. Дотримання правил посилання на джерела інформації у разі використання відомостей, написання методичних матеріалів, наукових робіт, тощо.
3.2.7. Надання якісних освітніх послуг з використанням в практичній професійній діяльності інноваційних здобутків в галузі освіти.
3.2.8. Об’єктивного і неупередженого оцінювання результатів навчання здобувачів освіти.
3.2.9. Здійснення контролю за дотриманням академічної доброчесності здобувачами загальної середньої освіти.
3.2.10. Інформування здобувачів освіти про типові порушення академічної доброчесності та види відповідальності за її порушення.
3.2.11. Не розголошення конфіденційної інформації, інформації з обмеженим доступом та інших видів інформації відповідно до вимог законодавства в сфері інформації та звернення громадян.

3.3. Здобувачами загальної середньої освіти шляхом:
3.3.1. Поваги до педагогічних працівників.
3.3.2. Поваги честі і гідності інших осіб, навіть, якщо їх погляди відрізняються від власних переконань.
3.3.3. Присутності на всіх навчальних заняттях, окрім випадків, викликаних поважними причинами.
3.3.4. Самостійного виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання.
3.3.5. Подання на оцінювання лише самостійно виконаної роботи, що не є запозиченою або переробленою з іншої, виконаної третіми особами.
3.3.6. Використанням у навчальній або дослідницькій діяльності лише перевірених і достовірних джерел інформації та грамотного посилання на них.
3.3.7. Неприпустимості пропонування хабаря за отримання будь-яких переваг у навчальній або дослідницькій діяльності, у тому числі з метою зміни отриманої академічної оцінки.

3.4. Батьками здобувачів загальної середньої освіти або особами, які їх заміняють, шляхом:
3.4.1. Виховання у дітей поваги до гідності, прав, свобод і законних інтересів однокласників, учнів інших класів, вчителів та інших людей.
3.4.2. Виховання відповідального ставлення до власного фізичного та психічного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля, формування навичок здорового способу життя.
3.4.3. Формування у дитини культури життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді, а також таких загальнолюдських цінностей, як справедливість, патріотизм, гуманізм, толерантність, працелюбство.
3.4.4. Виховання поваги до державної мови та державних символів України, усвідомлення необхідності дотримуватися Конституції та законів України, Статуту школи, правил внутрішнього розпорядку.
3.4.5. Сприяння виконанню дитиною освітньої програми та досягнення дитиною передбачених нею результатів навчання, самостійного виконання нею навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання.

3.5. Неприйнятним для всіх учасників шкільної спільноти є:
3.5.1. Навмисне перешкоджання навчальній чи трудовій діяльності членів спільноти.
3.5.2. Участь у будь-якій діяльності, що пов’язана з обманом, нечесністю; підробка та використання документів.
3.5.3. Перевищення повноважень, що передбачені посадовими інструкціями, контрактами.
3.5.4. Використання мобільних телефонів під час навчальних занять, нарад або офіційних заходів.
3.5.5. Вживання наркотичних речовин, алкогольних напоїв, паління у тому числі і електронних сигарет, поява у стані алкогольного, наркотичного та токсичного сп’яніння.
3.5.6. Пронесення зброї, використання газових балончиків та інших речей, що можуть зашкодити здоров’ю та життю людини.

4. ЗАХОДИ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ ПОРУШЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

4.1. При прийомі на роботу працівник знайомиться з даним Положенням під розписку після ознайомлення із правилами внутрішнього розпорядку школи.
4.2. Положення доводиться до батьківської громади на батьківських зборах, а також оприлюднюється на сайті закладу.
4.3. Заступник директора з навчально-методичної роботи:
– забезпечує шляхом практикумів, консультацій та інших колективних та індивідуальних форм навчання з педагогічними працівниками створення, оформлення ними методичних розробок для публікацій на конкурси різного рівня з метою попередження порушень академічної доброчесності;
– використовує у своїй діяльності (рецензування робіт на конкурси різного рівня, на присвоєння педагогічного звання) та рекомендує вчителям сервіси безкоштовної перевірки робіт на анти-плагіат.
4.4. Педагогічні працівники в процесі своєї освітньої діяльності дотримуються етики та академічної доброчесності, умов даного Положення, проводять роз’яснювальну роботу з учнями щодо норм етичної поведінки та неприпустимості порушення академічної доброчесності (плагіат, порушення правил оформлення цитування, посилання на джерела інформації, списування, тощо).

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ


5.1. Види академічної відповідальності за конкретне порушення академічної доброчесності визначають спеціальні закони та дане Положення.
5.2. За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники освітнього закладу: можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:
– не можуть бути залучені до проведення процедур та заходів забезпечення і підвищення якості освіти, учнівських олімпіад та інших змагань;
– не можуть бути допущені до позачергової атестації, що має на меті підвищення кваліфікаційної категорії або присвоєння педагогічного звання;
– не можуть отримувати будь-які види заохочення (премії, інші заохочувальні виплати, нагороди тощо) протягом одного року;
– можуть бути позбавлені педагогічного звання.
5.3. Факт порушення академічної доброчесності враховується під час:
– вирішення питання про притягнення педагогічного працівника до дисциплінарної відповідальності;
– конкурсного відбору на посаду керівника закладу освіти.
5.4. За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнуті до такої академічної відповідальності:
– зауваження;
– повторне проходження підсумкового оцінювання;
– повторне проходження ДПА;
– повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;
– позбавлення отриманих із порушеннями академічної доброчесності академічної стипендії, призових місць на учнівських змаганнях, турнірах, олімпіадах, конкурсах.

6. КОМІСІЯ З ПИТАНЬ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

6.1. Комісія з питань академічної доброчесності (далі – Комісія) – це незалежний орган, що діє у закладі з метою забезпечення моніторингу дотримання членами шкільної спільноти морально-етичних та правових норм цього Положення.
6.2. До складу Комісії входять представники педагогічного колективу, учнівського самоврядування та батьківського колективу.
Склад комісії затверджується рішенням педагогічної ради.
Голова, заступник голови та секретар Комісії обираються з числа осіб, що входять до неї.
Голова веде засідання, підписує протоколи та рішення тощо.
За відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник.
Секретар Комісії здійснює повноваження щодо ведення протоколу засідання, технічної підготовки матеріалів до розгляду їх на засіданні тощо.
Термін повноважень Комісії – 1 рік.
6.3. Комісія має такі повноваження:
6.3.1. Виявляти та встановлювати факти порушення академічної доброчесності учасників освітнього процесу школи.
6.3.2. Проводити інформаційну роботу щодо популяризації принципів академічної доброчесності серед учасників освітнього процесу.
6.3.3. Готувати пропозиції, надавати рекомендації та консультації щодо підвищення ефективності впровадження принципів академічної доброчесності в освітню діяльність школи.
6.3.4. Отримувати і розглядати заяви за умови, якщо вони носять не анонімний характер, щодо порушення академічної доброчесності учасників освітнього процесу школи.
6.3.5. Залучати до своєї роботи експертів з відповідних галузей, а також використовувати технічні і програмні засоби для встановлення фактів порушення норм академічної доброчесності за поданою заявою.
6.3.6. Доводити результати розгляду заяв щодо порушення академічної доброчесності до відома директора школи для подальшого реагування.
6.4. Організаційною формою роботи Комісії є засідання. Засідання можуть бути чергові, що проводяться у строки, визначені планом роботи, та позачергові, що скликаються при необхідності вирішення оперативних та нагальних питань.
6.5. Свої повноваження Комісія здійснює за умови, що кількість її членів, присутніх на засіданні, складатиме не менше, ніж дві третини її складу.
6.6. Рішення приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів, голос голови Комісії є вирішальним.
6.7. За результатами засідання Комісії складається протокол, який підписує голова (в разі його відсутності – заступник) та секретар.

7. АКАДЕМІЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

7.1. Рішення про встановлення факту порушення педагогічним працівником академічної доброчесності та визначення виду академічної відповідальності приймає педагогічна рада за участю працівника.
7.2. Рішення про академічну відповідальність учнів приймає педагогічний працівник, який виявив порушення академічної доброчесності, або педагогічна рада закладу відповідно до положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти.
7.3. Рішення про позбавлення учня академічної стипендії, призових місць на загальношкільних учнівських змаганнях, турнірах, олімпіадах, конкурсах, отриманих з порушенням академічної доброчесності, приймає директор закладу у порядку, визначеному законодавством.
7.4. Види академічної відповідальності, що можуть бути застосовані до учнів та педагогічних працівників, повинні бути співмірними із вчиненими порушеннями. За одне порушення може бути застосовано лише один із видів академічної відповідальності.
7.5. Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної доброчесності, має такі права:
– ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;
– особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;
– знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності;
– оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.
7.6. За дії (бездіяльність), що визнані порушенням академічної доброчесності, особа може бути притягнута до інших видів відповідальності з підстав та в порядку, визначених законом.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Учасники освітнього процесу мають знати Положення про академічну доброчесність. Незнання або нерозуміння норм цього Положення не є виправданням неетичної поведінки. Школа забезпечує публічний доступ до тексту Положення через власний офіційний сайт.
8.2. Положення про академічну доброчесність Радивилівського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІст.№1-гімназія» Радивилівської міської ради Радивилівського району Рівненської області затверджується педагогічною радою та вводиться в дію наказом директора.
8.3. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені будь-яким учасником освітнього процесу за поданням до педагогічної ради школи та вводяться в дію наказом директора школи.