Прозорість та інформаційна відкритість закладу

Ліцензований обсяг – 960 чол.

Фактична кількість осіб, які навчаються у закладі, – 784

Мова навчання – українська.

Станом на 02.01.2023 року вакантних посад немає.

Зарахування до закладу загальної середньої освіти

Зарахування до Радивилівського ліцею №1 відбувається відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від16.04.2018року №367.

1. Зарахування до початкової школи

1. Заява про зарахування дитини до першого класу закладу освіти подається до закладу одним з батьків дитини особисто до 31 травня. До заяви додаються:
1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);
2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації №086-1/о “Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду”, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року №682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за №794/18089;
3) оригінал або копія відповідного документа про освіту (за наявності).
У разі наявності та за бажанням одного з батьків при поданні заяви про зарахування може бути пред’явлено документ, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу освіти, реквізити якого зазначаються в заяві про зарахування.
Впродовж 01-15 червня заяви про зарахування не приймаються, що не виключає права батьків подавати їх після 15 червня на вільні місця.
Присутність дитини під час подання заяви про зарахування, жеребкування або її зарахування не є обов’язковою.
2. Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв про зарахування не перевищує загальної кількості місць у першому (перших) класі (класах), не пізніше 01 червня видається наказ про зарахування усіх дітей.
Список зарахованих учнів із зазначенням їх прізвищ оприлюднюється виключно в закладі освіти.
Інформація про наявність вільних місць оприлюднюється.
3. Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв про зарахування перевищує загальну кількість місць у першому (перших) класі (класах), зарахування дітей відбувається за такими правилами:
1) до 01 червня включно зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у закладі, чи дітьми працівників закладу;
2) до 15 червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування закладу, за результатами жеребкування;
3) до 15 червня включно зараховуються на вільні місця та за умови утворення окремого (окремих) класу (класів) також і ті діти, які не проживають на території обслуговування закладу, але мають бажання здобувати освіту за освітньою програмою, що використовується закладом освіти та затверджена Державною службою якості освіти України. У разі якщо кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць у такому класі(класах), зарахування дітей відбувається за результатами жеребкування.
Діти зараховуються на вільні місця до закладу освіти за умови подання до 15 червня необхідних документів. Якщо заклад освіти, до якого дитина може бути зарахована на вільне місце, і заклад освіти, на території обслуговування якого проживає ця дитина, розташовані в межах одного населеного пункту, до необхідних документів додається також довідка закладу освіти, на території обслуговування якого проживає дитина, про її відрахування з цього закладу чи незарахування до нього. Така довідка має бути видана закладом освіти, на території якого проживає ця дитина, впродовж одного робочого дня з дати звернення одного з батьків дитини.
4. Впродовж двох робочих днів з дня зарахування дітей освіти оприлюднює з дотриманням Закону України “Про захист персональних даних” на інформаційному стенді закладу освіти, а також на офіційному веб-сайті закладу освіти:
– список зарахованих учнів із зазначенням лише їх прізвищ;
– оголошення про дату, час, місце і спосіб проведення жеребкування;
– інформацію про кількість вільних місць і прізвища дітей, які претендують на вільні місця;
– наказ керівника закладу освіти про утворення конкурсної комісії у складі 3 осіб для проведення жеребкування.
5. Після 15 червня зарахування на вільні місця відбувається у такому порядку:
– до початку навчального року – діти, які мають право на першочергове зарахування; впродовж навчального року – у порядку надходження заяв про зарахування.
6. Зарахування дітей до 2-4 класів початкової школи відбувається на вільні місця у порядку надходження заяв про зарахування.

Зарахування до гімназії

Зарахування до 5 класу закладу відбувається після видання наказу про переведення до нього учнів 4 класу закладу освіти. На вільні місця (у разі їх наявності) діти зараховуються у такому порядку:
– до початку навчального року – діти, які мають право на першочергове зарахування;
– впродовж навчального року – у порядку надходження заяв про зарахування.
Зарахування до 6 – 9 класів гімназії на вільні місця відбувається у порядку надходження заяв про зарахування.
Інформація про кількість зарахованих учнів та наявність вільних місць оприлюднюється.

Зарахування до ліцею

Зарахування до 10 класу закладу освіти відбувається після видання наказу про переведення до нього учнів 9 класу самого закладу, які не виявили намір припинити навчання в ньому і не були відраховані або переведені до іншого закладу освіти. Інформація про кількість зарахованих учнів та наявність вільних місць оприлюднюється.
Наказ про зарахування видається впродовж одного робочого дня, після якого зарахування відбувається на вільні місця у порядку надходження заяв.

Умови доступності закладу
для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Практичне впровадження концепції інклюзивного навчання базується на принципах універсального дизайну та розумного пристосування, які передбачають планування навколишнього середовища так, щоб у ньому було якомога комфортніше усім людям, незалежно від їхнього віку та фізичних чи когнітивних можливостей, без необхідності використання допоміжних (адаптивних) засобів. Тому адміністрація, педагогічний колектив та технічний персонал Радивилівського ліцею №1 сприяє забезпеченню максимально зручного для всіх учасників освітнього процесу середовища відповідно до статтей 19 та 20 Закону України «Про освіту».
Універсальний дизайн закладу забезпечує рівність та доступність середовища для осіб з різними фізичними можливостями, гнучкий у використанні, адже пристосований для користування особами різного віку та зросту, простий у використанні, терпимий до помилок користувачів, кольорова гама не призводить до втоми. Щодо розумного пристосування, то у закладі за необхідністю здійснюється внесення змін як ззовні, так і в навчальних та допоміжних приміщеннях:

 • Облаштування вуличного середовища, прилеглої до будівлі території та приміщення закладу приводиться відповідно до Державних будівельних норм та національних стандартів. Центральний вхід до приміщення школи – один із 4 входів, достатньо широкий, облаштований сходинками. Двері завширшки 90 см забезпечують безперешкодний доступ у приміщення, їх зручно відкривати особам з різними функціональними порушеннями.
 •  Для безпеки дітей з особливими освітніми потребами й можливості рухатися без перешкод шкільною територією облаштовано рівне покриття пішохідних доріжок, ігрових та спортивних майданчиків, високі бордюри відсутні. Невеликі перепади рівнів та заглиблення постійно вирівнюються. Над пішохідними доріжками, майданчиками відсутні звисаючі гілки зелених насаджень (дерева, кущі тощо).
 •  Навчальні кабінети, як правило, містять необхідні осередки для провадження освітньої діяльності, доступні навчальні місця для учнів, вихованців, у тому числі з прилеглим простором для асистентів вчителів; на дверях таблички інформують щодо номера та відповідального педагога.
 • Шкільний освітній процес відповідає широкому спектру індивідуальних можливостей учнів, забезпечує гнучку методику навчання, викладання та представлення матеріалу, доступні та гнучкі навчальні плани й програми. Навчальні матеріали підготовлені таким чином, що можуть бути використані учнями та вихованцями з різними функціональними порушеннями.
 • Меблі, фурнітура та обладнання підтримують широкий спектр навчання та навчальних методик. Усі меблі відповідають ергономічним вимогам, висота парт та стільців здебільшого коригується відповідно до зросту, є можливість створення мобільних робочих місць для групової форми роботи
 • Є можливість регулювання середовища (наприклад, освітлення) для різноманітних потреб учнів у навчанні та інше.
 •  У закладі приміщення загального користування (туалети, їдальня, гардероб, облаштування коридорів, фойє) зручно облаштовані для усіх учасників освітнього процесу, у їдальні та гардеробі передбачено прохідні зони для осіб з інвалідністю, максимально збільшена доступність до туалетних кімнат завдяки облаштуванню кабінок.

Додаткові освітні та інші послуги у закладі у 2019-2020н.р. не надаються.

Правила поведінки здобувачів освіти 1-11 класів
Радивилівського ліцею №1

План
заходів щодо профілактики булінгу в учнівському середовищі
на 2023-2024 навчальний рік у Радивилівському ліцеї №1

Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу в закладі

 1. Виявлення факту булінгу (цькування)

1.1.  Учасники освітнього процесу можуть повідомити про випадок булінгу (цькування), стороною якого вони стали або підозрюють про його вчинення стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу або про який отримали достовірну інформацію, керівника закладу освіти.

1.2. Повідомлення можуть бути в усній та (або) письмовій формі, в тому й числі із застосуванням засобів електронної комунікації.

 1. Повідомлення про факт здійснення булінгу

2.1. Невідкладно звернутися з офіційною заявою (конфіденційність гарантується) про випадок булінгу (цькування) до керівника закладу освіти. (додаток а). 

2.2. Заяви, що надійшли на електронну пошту закладу, отримує секретар та терміново повідомляє керівника закладу та відповідальну особу.

2.3. Прийом та реєстрацію поданих Заяв здійснює відповідальна особа, а в разі її відсутності – особисто керівник закладу або його заступник.

2.4. Заяви реєструються в окремому журналі реєстрації заяв про випадки булінгу (цькування).

2.5. Форма та примірний зміст Заяви оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу.

2.6. Датою подання заяв є дата їх прийняття.

 1. Розгляд звернення

3.1. Керівник закладу освіти у разі отримання заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування):

 • невідкладно у строк, що не перевищує однієї доби, повідомляє територіальний орган (підрозділ) Національної поліції України, принаймні одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування);
 • за потреби викликає бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги;
 • повідомляє службу у справах дітей з метою вирішення питання щодо соціального захисту малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування), з’ясування причин, які призвели до випадку булінгу (цькування) та вжиття заходів для усунення таких причин;
 • повідомляє центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з метою здійснення оцінки потреб сторін булінгу (цькування), визначення соціальних послуг та методів соціальної роботи, забезпечення психологічної підтримки та надання соціальних послуг;
 • скликає засідання комісії з розгляду випадку булінгу (цькування) не пізніше ніж упродовж трьох робочих днів з дня отримання заяви або повідомлення;
 • доводить до відома учасників освітнього процесу рішення комісії згідно з протоколом засідання та здійснює контроль за їхнім виконанням.

Роботу комісії організовує голова – керівник закладу освіти.

До участі в засіданні комісії за згодою залучаються батьки або інші законні представники малолітніх або неповнолітніх сторін булінгу (цькування), а також можуть залучатися сторони булінгу (цькування), представники інших суб’єктів реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти.

Строк розгляду комісією заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) в закладі освіти та виконання нею своїх завдань не має перевищувати десяти робочих днів із дня отримання заяви або повідомлення керівником закладу.

 1. Прикінцеві заходи щодо розгляду випадків булінгу (цькування)

4.1. Видання підсумкового наказу про наслідки розслідування випадку булінгу (цькування)

4.2. Направлення відповіді заявнику (заявникам).

 

 

Директору

Радивилівського ліцею №1

Фаєвській А.В.

__________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові заявника)

__________________________________

(адреса проживання)

__________________________________

(контактний телефон)

 

 

 

ЗАЯВА

 

Зміст заяви викладається довільно.

В заяві повідомляється про випадки булінгу (цькування), а саме обставини, місце, час та яким чином здійснювався булінг (цькування).

Вказується відомості про потерпілого (жертви булінгу), кривдника (булера), спостерігачів (за наявності).

 

 

__________                                                                                                             __________

(дата)                                                                                                                          (підпис)

 

ПОРЯДОК

реагування на доведені випадки булінгу

в Радивилівському ліцеї №1

 

Керівник закладу освіти у разі отримання заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування):

невідкладно у строк, що не перевищує однієї доби, повідомляє територіальний орган (підрозділ) Національної поліції України, принаймні одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування);

за потреби викликає бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги;

повідомляє службу у справах дітей з метою вирішення питання щодо соціального захисту малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування), з’ясування причин, які призвели до випадку булінгу (цькування) та вжиття заходів для усунення таких причин;

повідомляє центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з метою здійснення оцінки потреб сторін булінгу (цькування), визначення соціальних послуг та методів соціальної роботи, забезпечення психологічної підтримки та надання соціальних послуг;

скликає засідання комісії з розгляду випадку булінгу (цькування) не пізніше ніж упродовж трьох робочих днів з дня отримання заяви або повідомлення;

доводить до відома учасників освітнього процесу рішення комісії згідно з протоколом засідання та здійснює контроль за їхнім виконанням.

Роботу комісії організовує голова – керівник закладу освіти. До участі в засіданні комісії за згодою залучаються батьки або інші законні представники малолітніх або неповнолітніх сторін булінгу (цькування), а також можуть залучатися сторони булінгу (цькування), представники інших суб’єктів реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти. Строк розгляду комісією заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) в закладі освіти та виконання нею своїх завдань не має перевищувати десяти робочих днів із дня отримання заяви або повідомлення.

Поліція здійснює належне реагування відповідно до порядку, встановленого законодавством. За результатами перевірки інформації, що міститься в повідомленні керівника закладу, поліція визначає чи підтвердився факт булінгу (цькування).

У разі не підтвердження факту булінгу (цькування), поліція повідомляє про це керівника закладу освіти та осіб, які були зазначені як сторони булінгу (цькування).

У разі підтвердження факту булінгу (цькування), поліція діє в межах своєї компетенції у порядку, встановленому законодавством.

ЗАТВЕРДЖЕНО
педагогічною радою
Радивилівського НВК
«Школа №1-гімназія»
Радивилівської міської ради
Протокол № 2 від «28.10.2019 р.
Голова педагогічної ради
__________ Алла ФАЄВСЬКА

Уведено в дію наказом директора
від «11» листопада 2019 р. №233ПОЛОЖЕННЯ
ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ
УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
РАДИВИЛІВСЬКОГО НВК
«ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІСТ.№1-ГІМНАЗІЯ»
РАДИВИЛІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ РАДИВИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про дотримання академічної доброчесності (далі – Положення) у Радивилівському НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІст.№1-гімназія» Радивилівської міської ради Радивилівського району Рівненської області встановлює норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування у відносинах між учасниками освітнього процесу, а саме: педагогічними працівниками, здобувачами освіти та їх батьками чи особами, які їх заміняють.
1.2. Положення розроблено на основі Конституції України, Конвенції ООН «Про права дитини», Законів України «Про освіту», «Про запобігання корупції», «Про авторські та суміжні права», Цивільного кодексу України, Статуту закладу, Правил внутрішнього розпорядку та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України.
1.3. Метою даного Положення є дотримання високих професійних стандартів в освітній сфері, забезпечення сприятливого морально-психологічного клімату в колективі та підвищення довіри до результатів навчання, а також зростання авторитету закладу.
1.4. Дія Положення поширюється на всіх учасників освітнього процесу (педагогічних працівників, здобувачів освіти та їх батьків чи осіб, які їх заміняють) та співробітників школи.
1.5. Педагогічні працівники та здобувачі освіти, усвідомлюючи свою відповідальність за неналежне виконання функціональних обов’язків, формування сприятливого освітнього середовища для забезпечення дієвої організації освітнього процесу, розвитку інтелектуального, особистісного потенціалу, підвищення престижу ЗЗСО, зобов’язуються виконувати норми даного Положення.
1.6. Норми цього Положення закріплюють правила поведінки безпосередньо у трьох основних сферах – освітній (навчальній), науково-методичній та виховній (морально-психологічний клімат у колективі).

2. ПРИНЦИПИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

2.1. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання з метою забезпечення довіри до результатів навчання, попередження порушень освітнього процесу.
2.2. Кожен учасник освітнього процесу зобов’язаний дотримуватися академічної доброчесності.
2.3. Керівник та інші педагогічні працівники закладу освіти забезпечують дотримання принципів академічної доброчесності відповідно до своєї компетенції.
2.4. Порушеннями академічної доброчесності згідно ст.42 п.4 Закону України «Про освіту» вважається:
Академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства.
Самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових.
Фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях.
Фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень.
Списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації (шпаргалки, мікронавушники, телефони, планшети, тощо), крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання, а також повторне використання раніше виконаної іншою особою письмової роботи (лабораторної, контрольної, самостійної, індивідуальної, тощо).
Обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування.
Хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального чи нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі.
Зловживання впливом – вплив у будь-якій формі (прохання, умовляння, вказівка, погроза, примушування тощо) на педагогічного працівника з метою здійснення ним необ’єктивного оцінювання результатів навчання.
Необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.
Форми обману як:
– надання педагогічними працівниками та іншими особами допомоги учням під час проходження ними підсумкового оцінювання (семестрового та річного) ДПА, ЗНО, не передбаченої умовами та/або процедурами їх проходження;
– використання учнем під час контрольних заходів непередбачених допоміжних матеріалів та/або технічних засобів);
– проходження процедури оцінювання результатів навчання замість інших осіб;
– необ’єктивне оцінювання компетентностей педагогічних працівників під час атестації чи сертифікації.
2.5. Офіційне висвітлення діяльності закладу та напрямів його розвитку може здійснювати директор або особа за його дорученням.
2.6. У разі, якщо відбулося розповсюдження інформації, яка є неправдивою, особа, яка до цього причетна, має зробити все можливе, щоб спростувати викривлену інформацію, зменшити обсяг завданої шкоди.

3.ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ УЧАСНИКАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Академічна доброчесність забезпечується:
3.1. Усіма співробітниками та учасниками освітнього процесу шляхом:
3.1.1. Уникнення провокування дій, пов’язаних з корупційними правопорушеннями.
3.1.2. Дотримання норм Конституції України.
3.1.3. Дотримання Статуту закладу та Правил внутрішнього розпорядку.
3.1.4. Дотримання норм чинного законодавства України в сфері освіти та загальної середньої освіти.
3.1.5. Збереження, поліпшення та раціонального використання навчально-матеріальної бази школи.
3.1.6. Культури зовнішнього вигляду співробітників та учасників освітнього процесу.
3.1.7. Дотримання правил високих стандартів ділової етики у веденні переговорів, у тому числі телефонних, які мають вестися у спокійному, ввічливому, доброзичливому тоні, що сприяє створенню позитивної репутації школи загалом.
3.1.8. Надання достовірної інформації.
3.1.9. Негайного повідомлення адміністрації закладу у разі отримання для виконання рішень чи доручень, які є незаконними або такими, що становлять загрозу правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам.
3.1.10. Відповідальності за порушення академічної доброчесності.

3.2. Педагогічними працівниками шляхом:
3.2.1. Якісного, вчасного та результативного виконання своїх функціональних обов’язків.
3.2.2. Дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни, корпоративної етики.
3.2.3. Обов’язкової присутності, активної участі на засіданнях педагогічної ради та колегіальної відповідальності за прийняті управлінські рішення.
3.2.4. Незалежності професійної діяльності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.
3.2.5. Підвищення своєї кваліфікації шляхом саморозвитку і самовдосконалення, а також вчасного проходження відповідно до вимог законодавства курсової підготовки.
3.2.6. Дотримання правил посилання на джерела інформації у разі використання відомостей, написання методичних матеріалів, наукових робіт, тощо.
3.2.7. Надання якісних освітніх послуг з використанням в практичній професійній діяльності інноваційних здобутків в галузі освіти.
3.2.8. Об’єктивного і неупередженого оцінювання результатів навчання здобувачів освіти.
3.2.9. Здійснення контролю за дотриманням академічної доброчесності здобувачами загальної середньої освіти.
3.2.10. Інформування здобувачів освіти про типові порушення академічної доброчесності та види відповідальності за її порушення.
3.2.11. Не розголошення конфіденційної інформації, інформації з обмеженим доступом та інших видів інформації відповідно до вимог законодавства в сфері інформації та звернення громадян.

3.3. Здобувачами загальної середньої освіти шляхом:
3.3.1. Поваги до педагогічних працівників.
3.3.2. Поваги честі і гідності інших осіб, навіть, якщо їх погляди відрізняються від власних переконань.
3.3.3. Присутності на всіх навчальних заняттях, окрім випадків, викликаних поважними причинами.
3.3.4. Самостійного виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання.
3.3.5. Подання на оцінювання лише самостійно виконаної роботи, що не є запозиченою або переробленою з іншої, виконаної третіми особами.
3.3.6. Використанням у навчальній або дослідницькій діяльності лише перевірених і достовірних джерел інформації та грамотного посилання на них.
3.3.7. Неприпустимості пропонування хабаря за отримання будь-яких переваг у навчальній або дослідницькій діяльності, у тому числі з метою зміни отриманої академічної оцінки.

3.4. Батьками здобувачів загальної середньої освіти або особами, які їх заміняють, шляхом:
3.4.1. Виховання у дітей поваги до гідності, прав, свобод і законних інтересів однокласників, учнів інших класів, вчителів та інших людей.
3.4.2. Виховання відповідального ставлення до власного фізичного та психічного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля, формування навичок здорового способу життя.
3.4.3. Формування у дитини культури життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді, а також таких загальнолюдських цінностей, як справедливість, патріотизм, гуманізм, толерантність, працелюбство.
3.4.4. Виховання поваги до державної мови та державних символів України, усвідомлення необхідності дотримуватися Конституції та законів України, Статуту школи, правил внутрішнього розпорядку.
3.4.5. Сприяння виконанню дитиною освітньої програми та досягнення дитиною передбачених нею результатів навчання, самостійного виконання нею навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання.

3.5. Неприйнятним для всіх учасників шкільної спільноти є:
3.5.1. Навмисне перешкоджання навчальній чи трудовій діяльності членів спільноти.
3.5.2. Участь у будь-якій діяльності, що пов’язана з обманом, нечесністю; підробка та використання документів.
3.5.3. Перевищення повноважень, що передбачені посадовими інструкціями, контрактами.
3.5.4. Використання мобільних телефонів під час навчальних занять, нарад або офіційних заходів.
3.5.5. Вживання наркотичних речовин, алкогольних напоїв, паління у тому числі і електронних сигарет, поява у стані алкогольного, наркотичного та токсичного сп’яніння.
3.5.6. Пронесення зброї, використання газових балончиків та інших речей, що можуть зашкодити здоров’ю та життю людини.

4. ЗАХОДИ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ ПОРУШЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

4.1. При прийомі на роботу працівник знайомиться з даним Положенням під розписку після ознайомлення із правилами внутрішнього розпорядку школи.
4.2. Положення доводиться до батьківської громади на батьківських зборах, а також оприлюднюється на сайті закладу.
4.3. Заступник директора з навчально-методичної роботи:
– забезпечує шляхом практикумів, консультацій та інших колективних та індивідуальних форм навчання з педагогічними працівниками створення, оформлення ними методичних розробок для публікацій на конкурси різного рівня з метою попередження порушень академічної доброчесності;
– використовує у своїй діяльності (рецензування робіт на конкурси різного рівня, на присвоєння педагогічного звання) та рекомендує вчителям сервіси безкоштовної перевірки робіт на анти-плагіат.
4.4. Педагогічні працівники в процесі своєї освітньої діяльності дотримуються етики та академічної доброчесності, умов даного Положення, проводять роз’яснювальну роботу з учнями щодо норм етичної поведінки та неприпустимості порушення академічної доброчесності (плагіат, порушення правил оформлення цитування, посилання на джерела інформації, списування, тощо).

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ


5.1. Види академічної відповідальності за конкретне порушення академічної доброчесності визначають спеціальні закони та дане Положення.
5.2. За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники освітнього закладу: можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:
– не можуть бути залучені до проведення процедур та заходів забезпечення і підвищення якості освіти, учнівських олімпіад та інших змагань;
– не можуть бути допущені до позачергової атестації, що має на меті підвищення кваліфікаційної категорії або присвоєння педагогічного звання;
– не можуть отримувати будь-які види заохочення (премії, інші заохочувальні виплати, нагороди тощо) протягом одного року;
– можуть бути позбавлені педагогічного звання.
5.3. Факт порушення академічної доброчесності враховується під час:
– вирішення питання про притягнення педагогічного працівника до дисциплінарної відповідальності;
– конкурсного відбору на посаду керівника закладу освіти.
5.4. За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнуті до такої академічної відповідальності:
– зауваження;
– повторне проходження підсумкового оцінювання;
– повторне проходження ДПА;
– повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;
– позбавлення отриманих із порушеннями академічної доброчесності академічної стипендії, призових місць на учнівських змаганнях, турнірах, олімпіадах, конкурсах.

6. КОМІСІЯ З ПИТАНЬ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

6.1. Комісія з питань академічної доброчесності (далі – Комісія) – це незалежний орган, що діє у закладі з метою забезпечення моніторингу дотримання членами шкільної спільноти морально-етичних та правових норм цього Положення.
6.2. До складу Комісії входять представники педагогічного колективу, учнівського самоврядування та батьківського колективу.
Склад комісії затверджується рішенням педагогічної ради.
Голова, заступник голови та секретар Комісії обираються з числа осіб, що входять до неї.
Голова веде засідання, підписує протоколи та рішення тощо.
За відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник.
Секретар Комісії здійснює повноваження щодо ведення протоколу засідання, технічної підготовки матеріалів до розгляду їх на засіданні тощо.
Термін повноважень Комісії – 1 рік.
6.3. Комісія має такі повноваження:
6.3.1. Виявляти та встановлювати факти порушення академічної доброчесності учасників освітнього процесу школи.
6.3.2. Проводити інформаційну роботу щодо популяризації принципів академічної доброчесності серед учасників освітнього процесу.
6.3.3. Готувати пропозиції, надавати рекомендації та консультації щодо підвищення ефективності впровадження принципів академічної доброчесності в освітню діяльність школи.
6.3.4. Отримувати і розглядати заяви за умови, якщо вони носять не анонімний характер, щодо порушення академічної доброчесності учасників освітнього процесу школи.
6.3.5. Залучати до своєї роботи експертів з відповідних галузей, а також використовувати технічні і програмні засоби для встановлення фактів порушення норм академічної доброчесності за поданою заявою.
6.3.6. Доводити результати розгляду заяв щодо порушення академічної доброчесності до відома директора школи для подальшого реагування.
6.4. Організаційною формою роботи Комісії є засідання. Засідання можуть бути чергові, що проводяться у строки, визначені планом роботи, та позачергові, що скликаються при необхідності вирішення оперативних та нагальних питань.
6.5. Свої повноваження Комісія здійснює за умови, що кількість її членів, присутніх на засіданні, складатиме не менше, ніж дві третини її складу.
6.6. Рішення приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів, голос голови Комісії є вирішальним.
6.7. За результатами засідання Комісії складається протокол, який підписує голова (в разі його відсутності – заступник) та секретар.

7. АКАДЕМІЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

7.1. Рішення про встановлення факту порушення педагогічним працівником академічної доброчесності та визначення виду академічної відповідальності приймає педагогічна рада за участю працівника.
7.2. Рішення про академічну відповідальність учнів приймає педагогічний працівник, який виявив порушення академічної доброчесності, або педагогічна рада закладу відповідно до положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти.
7.3. Рішення про позбавлення учня академічної стипендії, призових місць на загальношкільних учнівських змаганнях, турнірах, олімпіадах, конкурсах, отриманих з порушенням академічної доброчесності, приймає директор закладу у порядку, визначеному законодавством.
7.4. Види академічної відповідальності, що можуть бути застосовані до учнів та педагогічних працівників, повинні бути співмірними із вчиненими порушеннями. За одне порушення може бути застосовано лише один із видів академічної відповідальності.
7.5. Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної доброчесності, має такі права:
– ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;
– особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;
– знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності;
– оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.
7.6. За дії (бездіяльність), що визнані порушенням академічної доброчесності, особа може бути притягнута до інших видів відповідальності з підстав та в порядку, визначених законом.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Учасники освітнього процесу мають знати Положення про академічну доброчесність. Незнання або нерозуміння норм цього Положення не є виправданням неетичної поведінки. Школа забезпечує публічний доступ до тексту Положення через власний офіційний сайт.
8.2. Положення про академічну доброчесність Радивилівського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІст.№1-гімназія» Радивилівської міської ради Радивилівського району Рівненської області затверджується педагогічною радою та вводиться в дію наказом директора.
8.3. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені будь-яким учасником освітнього процесу за поданням до педагогічної ради школи та вводяться в дію наказом директора школи.

 

Додаток  до наказу    

від 01 вересня 2023р. №174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про атестацію педагогічних працівників

Радивилівського ліцею №1

Радивилівської міської ради Дубенського району

Рівненської області

Радивилів-2023

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення визначає порядок проведення атестації педагогічних працівників (крім директора) Радивилівського ліцею №1 Радивилівської міської ради Дубенського району Рівненської області (далі – заклад) як системи заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання їхньої педагогічної діяльності (далі – атестація).

1.2. Положення про атестацію педагогічних працівників закладу (далі – Положення) складено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про запобігання корупції», постанов Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 року № 1109 «Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників» та від 21 серпня 2019 року № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і наукового-педагогічних працівників» (далі – Постанова № 800), наказу Міністерства освіти і науки України від 09 вересня 2022 року № 805 «Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників», наказів Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 24 листопада 2020 року № 2425 «Про затвердження професійного стандарту «Практичний психолог закладу освіти»» та від 20 грудня 2020 року № 2736 «Про затвердження професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів ЗЗСО», «Вчитель ЗЗСО», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)».

1.3. Необхідною умовою атестації педагогічних працівників є обов’язкове щорічне підвищення кваліфікації з урахуванням особливостей, визначених Постановою № 800 та Порядком підвищення кваліфікації та визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників  Радивилівського ліцею №1, затвердженого рішенням педагогічної ради.

Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника протягом п’яти років, яка оплачується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, не може бути меншою за 150 годин, з яких не менше 10 відсотків загальної кількості годин обов’язково повинні бути спрямовані на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи з учнями з особливими освітніми потребами та не менше 10 відсотків загальної кількості годин – на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині надання психологічної підтримки учасникам освітнього процесу.

1.4. За результатами атестації педагогічного працівника незалежно від обсягу його педагогічного навантаження (кількості навчальних предметів (інтегрованих курсів, дисциплін) встановлюється його відповідність або невідповідність займаній посаді та:

1) присвоюється (не присвоюється) кваліфікаційна категорія або підтверджується (не підтверджується) раніше присвоєна кваліфікаційна категорія;

2) присвоюється (не присвоюється) педагогічне звання, підтверджується (не підтверджується) раніше присвоєне педагогічне звання (у разі наявності).

Педагогічним працівникам, посади яких не передбачають присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації визначається відповідність (невідповідність) займаній посаді та у порядку, визначеному законодавством, встановлюється (підтверджується) тарифний розряд.

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання, що присвоюється (підтверджується) за результатами атестації, визначаються відповідно до Переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 року №1109.

1.5. Атестація є обов’язковою.

Атестація може бути черговою або позачерговою. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років, окрім випадків, визначених цим Положенням.

Атестація проводиться не раніше ніж через рік після призначення педагогічного працівника на посаду.

Атестація повинна проводитися з дотриманням академічної доброчесності.

1.6. Позачергова атестація проводиться за ініціативою директора закладу у разі зниження якості педагогічної діяльності педагогічним працівником.

1.7. Позачергова атестація педагогічного працівника освітній рівень, стаж роботи на посадах педагогічних працівників якого відповідає вимогам, визначених цим Положенням, може проводиться за його ініціативою та/або за однією з таких умов:

1) визнання переможцем, лауреатом фінальних етапів всеукраїнських, міжнародних фахових конкурсів;

2) наявності освітньо-наукового / освітньо-творчого, наукового ступеня;

3) успішного проходження сертифікації.

1.8. Міжатестаційний період (проміжок часу між проходженням педагогічним працівником попередньої та наступної атестації) не може бути меншим ніж три роки, крім випадків проведення позачергової атестації за ініціативи педагогічного працівника. Час перебування педагогічного працівника в соціальних відпустках, навчання у закладах вищої освіти, а також період, на який переноситься атестація, до міжатестаційного періоду не включаються.

1.9. Загальний обсяг (загальна тривалість) підвищення кваліфікації визначається сумарно за міжатестаційний період перед атестацією та незалежно від суб’єкта підвищення кваліфікації, виду, форми чи напряму, за якими педагогічний працівник пройшов підвищення кваліфікації.

1.10. Кваліфікаційна категорія «спеціаліст» присвоюється педагогічному працівникові, який має освітній рівень фаховий молодший бакалавр (освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст), молодший бакалавр, бакалавр чи магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст).

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії» присвоюється педагогічному працівникові, який має освітній рівень молодший бакалавр (освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст), бакалавр чи магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст), стаж роботи на посадах педагогічних працівників не менше ніж три роки.

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії» присвоюється педагогічному працівникові, який має освітній рівень бакалавр, магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст), стаж роботи на посадах педагогічних працівників не менше ніж п’ять років.

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» присвоюється педагогічному працівникові, який має освітній рівень магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст), стаж роботи на посадах педагогічних працівників не менше ніж сім років.

Педагогічному працівнику, який має освітньо-науковий / освітньо-творчий, науковий ступінь, за результатами атестації без дотримання послідовності на присвоєння може бути присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», за умови наявності в нього стажу роботи на посадах педагогічних працівників не менше ніж один рік.

Особи, які не мають педагогічної освіти, але мають стаж роботи в одній із галузей економіки (крім освітньої) та працюють на посадах педагогічних працівників, атестуються як педагогічні працівники без дотримання послідовності на присвоєння кваліфікаційної категорії:

«спеціаліст другої категорії» за наявності не менше двох років стажу роботи;

«спеціаліст першої категорії» – не менше п’яти років;

«спеціаліст вищої категорії» – не менше семи років.

1.11. За результатами атестації педагогічні звання присвоюються (підтверджуються) педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» / «спеціаліст вищої категорії» та які зокрема:

1) упроваджують і поширюють методики компетентнісного навчання та нові освітні технології, надають професійну підтримку та допомогу педагогічним працівникам (здійснюють супервізію);

2) беруть участь у процедурах і заходах, пов’язаних із забезпеченням якості освіти та впровадженням інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти;

3) були визнані переможцями, лауреатами всеукраїнських, міжнародних фахових конкурсів;

4) підготували переможців всеукраїнських, міжнародних олімпіад, конкурсів, змагань, тощо.

1.12. Кваліфікаційні категорії та педагогічні звання, як правило, присвоюють послідовно.

Наявність освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня педагогічного працівника підтверджується відповідним документом про освіту. Наявність освітньо-наукового / освітньо-творчого, наукового ступеня підтверджується відповідним дипломом.

Наявність стажу роботи на посадах педагогічних працівників визначається відповідно до даних його особової справи, трудової книжки або відомостей про трудову діяльність із реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та інших документів, що відповідно до законодавства підтверджують стаж роботи на посадах педагогічних працівників, що визначені Переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року №963. Посадові обов’язки педагогічного працівника визначаються його посадовою інструкцією.

1.13. Педагогічні працівники, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів, атестуються з того предмета, який викладають за спеціальністю. У цьому випадку присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється на все педагогічне навантаження. Необхідною умовою при цьому є підвищення кваліфікації з навчальних предметів (інтегрованих курсів), що обов’язкові для вивчення відповідно до річного навчального плану закладу освіти.

Педагогічні працівники, які працюють за сумісництвом або на умовах строкового трудового договору, атестуються на загальних підставах.

Педагогічні працівники, які в закладі обіймають різні педагогічні посади, атестуються за кожною з посад.

Педагогічні працівники, які працюють у різних закладах освіти за однією і тією самою посадою та/або викладають один предмет (інтегрований курс), атестуються за основним місцем роботи. В цьому випадку присвоєна педагогічному працівнику кваліфікаційна категорія та педагогічне звання або тарифний розряд, поширюються на все педагогічне навантаження за всіма місцями роботи та/або посадами.

Якщо в міжатестаційний період педагогічного працівника довантажено годинами з інших предметів (інтегрованих курсів), то присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється на все педагогічне навантаження до чергової атестації.

1.14. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником, а також є підставою для присвоєння йому відповідної кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання. Присвоєння/підтвердження кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання проводиться без урахування тривалості міжатестаційного періоду, без дотримання умов, визначених цим Положенням, та без проведення будь-яких заходів, пов’язаних із вивченням і оцінюванням його діяльності та професійних компетентностей.

Зарахування сертифікації здійснюється один раз протягом строку дії сертифіката педагогічного працівника під час його чергової або позачергової атестації, що проводиться за ініціативи педагогічного працівника.

1.15. До проведення чергової атестації педагогічного працівника за ним зберігаються присвоєні кваліфікаційна категорія (педагогічне звання).

За педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного закладу освіти до іншого, а також на інші педагогічні посади у цьому закладі освіти або які перервали роботу на педагогічній посаді (незалежно від тривалості перерви у роботі), зберігаються присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії та педагогічні звання.

Атестація таких працівників здійснюється не пізніше ніж через два роки після прийняття їх на роботу.

1.16. Особи, призначені на посади педагогічних працівників відповідно до частини п’ятої статті 58 Закону України «Про освіту» та/або ті, які пройшли педагогічну інтернатуру в установленому законодавством порядку, для продовження роботи на цих посадах атестуються упродовж другого року роботи, але не раніше ніж через один рік після призначення на посаду.

1.17. Якщо строки, визначені цим Положенням, припадають на вихідний, неробочий, святковий день, то відповідний строк починається з першого за ним робочого дня. У випадку настання обставин, що об’єктивно унеможливлюють діяльність атестаційної комісії або педагогічних працівників, які атестуються, та перешкоджають проведенню атестації, перебіг строків проведення атестації, встановлених цим Положенням, припиняється на час дії таких обставин і відновлюється після припинення обставин, що стали перешкодою для проведення атестації.

1.18. Не допускається створення перешкод для проходження педагогічним працівником атестації, необґрунтована відмова у присвоєнні (підтвердженні) кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та встановленні тарифного розряду.

 1. СТВОРЕННЯ, СКЛАД ТА ПОВНОВАЖЕННЯ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

2.1. Для атестації педагогічних працівників щорічно не пізніше 20 вересня створюється атестаційна комісія закладу за наявності 15 і більше педагогічних працівників.

У разі відсутності такої атестаційної комісії її функції, визначені цим Положенням, виконує атестаційна комісія II .

2.2. Атестаційна комісія створюється наказом директора закладу, у якому визначається персональний склад атестаційної комісії, призначаються голова та секретар атестаційної комісії. Кількість членів атестаційної комісії не може бути менше ніж п’ять осіб.

До роботи атестаційної комісії залучаються представники первинних або територіальних профспілкових організацій (до 2 осіб за згодою) із правом голосу.

Представники профспілкових організацій за згодою залучаються до роботи головою атестаційної комісії відповідно до рішення уповноваженого профспілкового органу (за наявності у закладі) або на територіальному рівні декількох профспілкових організацій – за рішенням спільного представницького органу профспілок.

До роботи атестаційної комісії не може бути залучена особа, яка відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» є близькою особою педагогічного працівника, який атестується, або є особою, яка може мати конфлікт інтересів.

У разі наявності між членами атестаційної комісії та педагогічними працівниками, які атестуються, потенційного чи реального конфлікту інтересів за антикорупційним законодавством України головою атестаційної комісії є особа, в якої відсутній такий конфлікт інтересів.

Усі члени атестаційної комісії, у разі наявності потенційного чи реального конфлікту інтересів, повідомляють про це атестаційну комісію до початку її роботи письмово (заява) та не беруть участі у відповідному голосуванні.

Якщо потенційний чи реальний конфлікт інтересів між членами атестаційної комісії та педагогічними працівниками, які атестуються, виник під час діяльності атестаційної комісії закладу, такий член атестаційної комісії повинен негайно повідомити про це атестаційну комісію письмово (заява), або усно під час засідання атестаційної комісії, про що обов’язково фіксується у протоколі засідання.

2.3. Головою атестаційної комісії є директор (заступник директора) закладу. У випадку відсутності голови атестаційної комісії атестаційна комісія має обрати головуючим іншого члена атестаційної комісії, крім її секретаря.

Директор (заступник директора) закладу не можуть головувати на засіданні атестаційної комісії у разі проходження ними атестації відповідно до цього Положення.

У такому разі на засіданні атестаційної комісії члени атестаційної комісії обирають особу, яка виконує обов’язки голови атестаційної комісії, визначені цим Положенням, повноваження якої поширюються на роботу атестаційної комісії до завершення атестації директора (заступника директора) закладу, визначеного головою атестаційної комісії.

2.4. Атестаційна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її складу. Рішення атестаційної комісії приймають шляхом голосування простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів «за» і «проти» атестаційна комісія приймає рішення в інтересах педагогічного працівника, який атестується.

Особи, які входять до складу атестаційної комісії, не беруть участі в голосуванні щодо себе у разі проходження ними атестації відповідно до пункту 3 цього розділу.

Порядок голосування здійснюється відкрито. Засідання атестаційної комісії проводяться за очною формою.

2.5. Голова атестаційної комісії проводить засідання атестаційної комісії, бере участь у голосуванні під час прийняття рішень атестаційної комісії, підписує протоколи засідань атестаційної комісії та атестаційні листи.

За наявності обставин, які об’єктивно унеможливлюють проведення засідання комісії очно (воєнний стан, надзвичайна ситуація, карантинні обмеження тощо), голова атестаційної комісії може прийняти рішення про проведення засідання в режимі відеоконференцзв’язку.

Повідомлення про проведення онлайн-засідання атестаційної комісії надсилається її членам не пізніше як за 5 днів до його початку, де має бути вказано:

1) конкретний час проведення;

2) вид онлайн-платформи;

3) посилання на онлайн-кімнату проведення запланованого засідання;

4) порядок денний.

Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією онлайн-засідання.

Онлайн-засідання атестаційної комісії повинне проходити під відеозапис. Присутність членів атестаційної комісії та педагогічних працівників підтверджується шляхом створення знімку екрану. Відеозв’язок кожного учасника засідання є обов’язковим.

Під час онлайн-засідання атестаційної комісії діють усі загальні засади діяльності, визначені цим Положенням.

2.6. Секретар атестаційної комісії:

1) приймає, реєструє та зберігає документи, подані педагогічними працівниками; до розгляду та під час розгляду їх атестаційною комісією;

2) організовує роботу атестаційної комісії, веде та підписує протоколи засідань атестаційної комісії;

3) оформлює та підписує атестаційні листи;

4) повідомляє педагогічним працівникам про місце і час проведення засідання атестаційної комісії (у разі запрошення педагогічних працівників на засідання);

5) забезпечує оприлюднення інформації про діяльність атестаційної комісії шляхом розміщення її на офіційному вебсайті закладу освіти, відокремленого структурного підрозділу, органу управління у сфері освіти.

2.7. Атестаційна комісія розглядає документи, подані педагогічними працівниками (крім директора) закладу, встановлює їх відповідність вимогам законодавства та вживає заходів щодо перевірки їх достовірності (за потреби).

Атестаційна комісія приймає рішення про:

1) відповідність (невідповідність) педагогічних працівників закладу, структурного підрозділу займаним посадам;

2) присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій і педагогічних звань або про відмову в такому присвоєнні (підтвердженні).

2.8. У разі відмови у присвоєнні (підтвердженні наявної) кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії» чи «спеціаліст вищої категорії» і присвоєнні (підтвердженні) відповідної нижчої кваліфікаційної категорії атестаційною комісією приймається рішення про відмову у присвоєнні та/або підтвердженні раніше присвоєного педагогічного звання.

2.9. Атестаційна комісія закладу проводить засідання згідно зі своїм графіком роботи, але, за потреби, може проводити позачергові засідання. Конкретну дату та час засідання атестаційної комісії визначає її голова.

 

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ

3.1. Для проведення чергової атестації атестаційна комісія до 10 жовтня поточного року повинна:

1) скласти і затвердити список педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації в наступному календарному році, строки проведення їх атестації та графік проведення засідань атестаційної комісії;

2) визначити строк та адресу електронної пошти для подання педагогічними працівниками документів (у разі подання в електронній формі).

У випадку відсутності педагогічного працівника, який підлягає черговій атестації у списку, за його заявою, поданою не пізніше 20 грудня поточного календарного року, атестаційна комісія включає його до списків педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації.

3.2. Для проведення позачергової атестації до 20 грудня до атестаційної комісії подається заява за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення.

Атестаційна комісія затверджує окремий список педагогічних працівників, які підлягають позачерговій атестації, визначає строки проведення їх атестації, подання ними документів та у разі потреби може внести зміни до графіка своїх засідань.

3.3. За наявності обставин, що унеможливлюють діяльність атестаційної комісії або педагогічних працівників, які атестуються, та перешкоджають проведенню атестації, перебіг строків проведення атестації, встановлених цим Положенням, припиняється і відновлюється після усунення обставин, що стали перешкодою для проведення атестації.

3.4. Інформація, визначена пунктами 1, 2 цього розділу, оприлюднюється на вебсайті закладу, відокремленого структурного підрозділу не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення атестаційною комісією.

Протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення інформації педагогічний працівник, який атестується, може подати до атестаційної комісії документи, що, на його думку, свідчать про педагогічну майстерність та/або професійні досягнення.

Документи, які зберігаються в особовій справі педагогічного працівника, не подаються до атестаційної комісії, яка створена в суб’єкті освітньої діяльності, відокремленому структурному підрозділі, органі управління у сфері освіти, у якому зберігається особова справа.

3.5. Педагогічний працівник, який атестується, може подати до атестаційної комісії документи в паперовій або електронній формі. Електронний варіант документів (формат РВЕ, кожен документ в окремому файлі) надсилається на адресу електронної пошти для подання педагогічними працівниками документів в електронній формі з підтвердженням про отримання.

Документи, подані до атестаційної комісії, реєструються секретарем атестаційної комісії. Забороняється безпідставно відмовляти педагогічному працівнику в прийнятті документів, які відповідають вимогам, зазначеним у цьому пункті.

3.6. Атестаційна комісія розглядає документи педагогічних працівників, які атестуються, за потреби перевіряє їхню достовірність, а також оцінює професійні компетентності педагогічного працівника з урахуванням його посадових обов’язків і вимог професійного стандарту (за наявності).

Для належного оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника атестаційна комісія може прийняти рішення про вивчення практичного досвіду його роботи. У такому випадку атестаційна комісія має визначити зі складу членів атестаційної комісії членів, які аналізуватимуть практичний досвід роботи педагогічного працівника, а також затвердити графік заходів з його проведення.

Рішення про результати атестації педагогічних працівників приймається атестаційною комісією не пізніше 01 квітня.

3.7. У разі тимчасової непрацездатності педагогічного працівника, який атестується, або настання інших обставин, що не залежать від його волі та перешкоджають проходженню ним атестації, проведення атестації або окремих засідань атестаційної комісії має бути перенесено за рішенням атестаційної комісії до припинення таких обставин, але не більше ніж на один рік. У такому випадку за педагогічним працівником зберігається раніше присвоєна кваліфікаційна категорія (педагогічне звання) до проходження ним атестації у порядку, визначеному цим Положенням (додаток 6).

3.8. Атестаційна комісія може запросити педагогічного працівника на своє засідання у разі виникнення до нього питань, зокрема пов’язаних з поданими ним документами.

Запрошення на засідання атестаційної комісії підписує голова атестаційної комісії та не пізніше п’яти робочих днів до дня проведення засідання вручається секретарем атестаційної комісії педагогічному працівникові під підпис або надсилається в сканованому вигляді на адресу електронної пошти (у разі наявності, з підтвердженням отримання).

3.9. Педагогічний працівник може бути присутнім на засіданні атестаційної комісії під час розгляду питань, що стосуються його атестації, в тому числі в режимі відеоконференцзв’язку. У разі неявки педагогічного працівника, запрошеного в установленому порядку на засідання атестаційної комісії, атестаційна комісія, за наявності обставин, визначених у пункті 7 цього розділу, проводить засідання за відсутності педагогічного працівника.

Представники педагогічних працівників можуть представляти їх інтереси на засіданнях атестаційних комісій за письмовою довіреністю чи договором доручення, оформленими відповідно до вимог законодавства, а особа такого представника має бути встановлена секретарем відповідної атестаційної комісії згідно з документом, що посвідчує особу.

3.10. Засідання атестаційної комісії оформлюються протоколом за формою, наведеною в додатку 2 до цього Положення.

3.11. На підставі рішення атестаційної комісії секретар оформляє атестаційний лист за формою згідно з Додатком 3 до цього Положення, у якому фіксується результат атестації педагогічного працівника.

У випадку проведення одночасної (в межах однієї процедури) атестації педагогічного працівника з двох і більше навчальних предметів (інтегрованих курсів, дисциплін), які ним викладаються, видається один атестаційний лист, що має містити інформацію про результати атестації за кожним із таких навчальних предметів (інтегрованих курсів, дисциплін).

Атестаційний лист оформляється у двох примірниках, які підписують голова (головуючий на засіданні) атестаційної комісії та секретар. Перший примірник атестаційного листа упродовж трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення атестаційної комісії видається педагогічному працівнику під підпис та/або надсилається у сканованому вигляді на його електронну адресу (з підтвердження отримання), другий – додається до його особової справи.

Педагогічний працівник з власної ініціативи може особисто отримати свій примірник атестаційного листа у секретаря відповідної атестаційної комісії під підпис.

За заявою педагогічного працівника оригінал атестаційного листа може бути відправлено поштою з повідомленням про вручення.

3.12. Рішення атестаційної комісії про результати атестації доводиться до відома педагогічного працівника шляхом видання йому атестаційного листа (надсилання на електронну адресу в сканованому вигляді) у порядку та строки, визначені у пункті 11 цього розділу.

3.13. Другі примірники атестаційних листів зберігаються відповідно до Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5.

Атестаційні листи та копії документів про підвищення кваліфікації педагогічного працівника зберігаються в особовій справі педагогічного працівника.

3.14. Рішення атестаційної комісії є підставою для видання (не пізніше трьох робочих днів з дня отриманім документів, зазначених у пункті 12 цього розділу) відповідного наказу директором закладу. Педагогічні працівники повинні бути ознайомлені з наказом упродовж трьох робочих днів із дати його видання під підпис.

Наказ за результатами атестації упродовж трьох робочих днів із дня його прийняття має бути поданий до бухгалтерії закладу чи до централізованої бухгалтерії, що здійснює бухгалтерський облік закладу, для нарахування заробітної плати та проведення відповідного Перерахунку. Оплата праці з урахуванням результатів атестації проводиться з дати видання наказу за результатами атестації.

 1. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ АТЕСТАЦІЙНИХ КОМІСІЙ

4.1. У разі незгоди педагогічного працівника з рішеннями атестаційної комісії він має право оскаржити таке рішення шляхом подання апеляції до атестаційної комісії вищого рівня упродовж семи робочих днів з дати отримання педагогічним працівником атестаційного листа (особисто або на електронну адресу).

4.2. Апеляція подається шляхом направлення апеляційної заяви, оформленої згідно з додатком 4 до цього Положення.

До апеляційної заяви додаються копія атестаційного листа, виданого атестаційною комісією, рішення якої оскаржується, копії документів, що подавалися педагогічним працівником до атестаційної комісії, рішення якої оскаржується (у разі їхнього подання).

4.3. Апеляційна заява з додатками подається у паперовій та/або електронній формі на визначену атестаційною комісією адресу електронної пошти (з підтвердженням отримання) у сканованому вигляді (формат РОБ, кожен документ – окремим файлом). Документи, подані до атестаційної комісії, реєструються та зберігаються секретарем атестаційної комісії.

4.4. Атестаційна комісія має розглянути апеляційну заяву та прийняти рішення протягом 15 робочих днів з дати її надходження. Під час розгляду апеляційної заяви педагогічного працівника у роботі атестаційної комісії не може брати участь особа, яка брала участь у прийнятті рішення, що оскаржується.

Атестаційна комісія за результатами розгляду апеляції приймає рішення про:

1) відповідність педагогічного працівника займаній посаді, підтвердження раніше присвоєної кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання та скасування рішення атестаційної комісії нижчого рівня;

2) присвоєння педагогічному працівнику наступної кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання та скасування рішення атестаційної комісії нижчого рівня;

3) залишення рішення атестаційної комісії нижчого рівня без змін, а апеляцію без задоволення.

4.5. Рішення про результати розгляду апеляції оформлюється протоколом, який підписують голова та секретар атестаційної комісії. Витяг з цього протоколу, оформлений згідно з додатком 5 до цього Положення, протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення надсилається педагогічному працівнику та до відповідного закладу освіти електронною поштою у сканованому вигляді (з підтвердженням отримання), а у разі відсутності відповідної адреси електронної пошти – поштовим відправленням з повідомленням про вручення.

Директор закладу упродовж трьох робочих днів з дати отримання витягу з протоколу про результати розгляду апеляції, за результатами якої педагогічному працівникові було присвоєно (підтверджено) кваліфікаційну категорію, відповідне педагогічне звання, має видати відповідний наказ та ознайомити з ним педагогічного працівника під підпис.

Наказ директора має бути поданий до бухгалтерії закладу чи до централізованої бухгалтерії, що здійснює бухгалтерський облік закладу, для нарахування заробітної плати та проведення відповідного перерахунку з дати прийняття рішення атестаційною комісією про присвоєння наступної кваліфікаційної категорії або присвоєння педагогічного звання.

4.6. У разі незгоди педагогічного працівника з рішенням атестаційної комісії вищого рівня щодо розгляду апеляційної заяви, він має право оскаржити таке рішення до суду в установленому законодавством порядку.

4.7. Рішення атестаційної комісії може бути підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи у встановленому законодавством порядку. Наказ про звільнення або переведення працівника за його згодою на іншу роботу за результатами атестації видається лише після розгляду його апеляції (у разі подання) атестаційними комісіями вищого рівня з дотриманням законодавства про працю. Розірвання трудового договору за таких умов допускається у разі, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу, яка відповідає його кваліфікації, у тому самому закладі освіти.

Додаток 1

до Положення про атестацію педагогічних працівників закладу

(пункт 3.1 розділу ІІІ)

Голові атестаційної комісії

Радивилівського ліцею №1

_____________________

Власне ім’я Прізвище

посада педагогічного працівника, електронна пошта, телефон

 

ЗАЯВА

про проведення позачергової атестації

Прошу провести позачергову атестацію у 20___ році для присвоєння (підтвердження):

Кваліфікаційної категорії __________________________________________________________

Педагогічного звання _____________________________________________________________

Повідомляю такі дані:

Освіта __________________________________________________________________________

(фахова передвища, вища)

Ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти _______________________________

________________________________________________________________________________

(молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр)

Освітньо-науковий, освітньо-творчий, науковий ступінь (за наявності)

________________________________________________________________________________

Вчене звання (за наявності) ________________________________________________________

Найменування закладу освіти, який видав документ про освіту __________________________

________________________________________________________________________________

Спеціальність, зазначена в дипломі _________________________________________________

Кваліфікація, зазначена в дипломі (додатку до нього) __________________________________

Стаж роботи на посадах педагогічних працівників ____________________________________

Підвищення кваліфікації __________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(найменування закладу (закладів), у якому (яких) педагогічний працівник підвищував кваліфікацію, кількість кредитів ЄКТС)

Дата проходження та результати попередньої атестації ________________________________

________________________________________________________________________________

Посада, за якою атестується (яку займає) педагогічний працівник та місце роботи

________________________________________________________________________________

Навчальний предмет (інтегрований курс, дисципліна тощо), який (які) викладає педагогічний працівник _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Підстави для позачергової атестації ________________________________________________

(підпис)

«____» ____________ 20___ року

Додаток 2

до Положення про атестацію педагогічних працівників закладу

ПРОТОКОЛ

засідання атестаційної комісії

Радивилівського ліцею №1

від 03.10.2023                                 Радивилів                                        № ____

Присутні: ___________(прізвища, імена присутніх членів комісії).

Відсутні: ____________(прізвища, імена відсутніх членів комісії).

Запрошені: __________(прізвища, імена запрошених (у разі запрошення).

Порядок денний:

1.

2.

СЛУХАЛИ:

1.

2.

ВИСТУПИЛИ:

1.

Голосували:

«За» – ___.

«Проти» – ___.

«Утримались» – ____.

2.

Голосували:

«За» – ___.

«Проти» – ___.

«Утримались» – ____.

ВИРІШИЛИ:

 1. ________________________________________________________________
 2. ____________________________________________________________________________

Голова атестаційної комісії                  підпис            Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

Секретар атестаційної комісії                   підпис            Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

 

 

Додаток 3

до Положення про атестацію педагогічних працівників закладу

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 1. Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) педагогічного працівника

________________________________________________________________________________

 1. Дата подання документів «____» ____________ 20___ року
 2. Освіта ________________________________________________________________________
 3. Ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти _____________________________

________________________________________________________________________________

 1. Освітньо-науковий ступінь (за наявності) __________________________________________
 2. Найменування закладу освіти, який видав документ про освіту ________________________

________________________________________________________________________________

 1. Спеціальність, зазначена в дипломі _______________________________________________

________________________________________________________________________________

 1. Кваліфікація, зазначена в дипломі (додатку до нього) ________________________________

________________________________________________________________________________

 1. Стаж роботи на посадах педагогічних працівників __________________________________
 2. Відомості про підвищення кваліфікації ___________________________________________

________________________________________________________________________________

(найменування закладу (закладів), у якому (яких) педагогічний працівник підвищував кваліфікацію, кількість кредитів ЄКТС)

 1. Дата проходження та результати попередньої атестації _____________________________

________________________________________________________________________________

 1. Посада, за якою атестується (яку займає) педагогічний працівник ____________________

________________________________________________________________________________

 1. Навчальний предмет (інтегрований курс, дисципліна тощо), який (які) викладає педагогічний працівник ___________________________________________________________

Атестаційна комісія _______ рівня

________________________________________________________________________________

(найменування закладу освіти, відокремленого структурного підрозділу, органу управління у сфері освіти)

ВИРІШИЛА:

________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) педагогічного працівника)

________________________________________________________________________________

(відповідає займаній посаді, не відповідає займаній посаді)

________________________________________________________________________________

(присвоїти/підтвердити кваліфікаційну категорію)

________________________________________________________________________________

(присвоїти (підтвердити) педагогічне звання)

Голова атестаційної комісії

_________________

(підпис)

_____________________________

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Секретар атестаційної комісії

_________________

(підпис)

_____________________________

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Атестаційний лист одержав:

_________________________

(підпис)

«____» ____________ 20___ року

Додаток 4

до Положення про атестацію педагогічних працівників закладу

Голові атестаційної комісії

Радивилівського ліцею №1

Аллі Фаєвській

Власне ім’я Прізвище

посада педагогічного працівника, електронна пошта, телефон

 

 

АПЕЛЯЦІЙНА ЗАЯВА

Прошу розглянути апеляцію на рішення атестаційної комісії _________ рівня

від «____» ____________ 20___ року

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(найменування закладу освіти, відокремленого структурного підрозділу, органу управління у сфері освіти)

про ____________________________________________________________________________

(рішення атестаційної комісії, на яке подається апеляція)

та прийняти рішення про __________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Додатки: 1. Копія атестаційного листа на ______ арк.

 1. Інші документи на _______ арк. (зазначається, які саме документи)

_________________________

(підпис)

«____» ____________ 20___ року

Додаток 5

до Положення про атестацію педагогічних працівників закладу

ВИТЯГ
з протоколу засідання
щодо розгляду апеляційної заяви

Атестаційна комісія _________ рівня розглянула апеляційну заяву _______________________

________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) педагогічного працівника, який подав заяву)

на рішення атестаційної комісії _________ рівня ______________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(найменування закладу освіти, установи у сфері освіти)

і прийняла рішення: ______________________________________________________________.

(задовольнити апеляційну заяву, залишити рішення атестаційної комісії,

дії якої оскаржуються, без змін)

Голова (атестаційної) комісії

_________________

(підпис)

_____________________________

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Секретар (атестаційної) комісії

_________________

(підпис)

_____________________________

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Дата розгляду апеляційної заяви «____» ____________ 20___ року

Додаток 6

до Положення про атестацію педагогічних працівників закладу

Голові атестаційної комісії

Радивилівського ліцею №1

Аллі Фаєвській

посада педагогічного працівника

Власне ім’я Прізвище

 

ЗАЯВА

про перенесення чергової атестації

Прошу розглянути питання про перенесення строку чергової атестації із 20__ року на наступний у зв’язку з ___________________, що підтверджується ____________________________________________.

Дата проходження та результати попередньої атестації ________________.

Дата                                                                                                              підпис

Інклюзивне навчання — це система освітніх послуг, що базується на принципі забезпечення основного права дитини на освіту та права навчатися за місцем проживання в умовах загальноосвітнього закладу.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про освіту», Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти (зі змінами), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 15.09.2021 № 957, рішення педагогічної ради закладу (протокол №1 від 01.09.2023 року), на підставі висновків інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дітей з особливими освітніми потребами, заяв батьків здобувачів освіти, за погодженням з відділом освіти, культури, молоді та спорту Радивилівської міської ради, організовано інклюзивне навчання в  1-А, 2-В, 3-А, 3-В, 5-А, 8-Б класах.

Для забезпечення системної роботи з дітьми з ООП створено 8 команд психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП, проводяться корекційно – розвиткові заняття. Педагогічний колектив співпрацює із фахівцями Радивилівського Інклюзивно-ресурсного центру.

Докладніше про інклюзивне навчання  https://mon.gov.ua/ua/tag/inklyuzivne-navchannya

 Інформація для фахівців

 Корекційно-розвиткові послуги – здійснення комплексу заходів із системного психолого-педагогічного супроводження дітей з особливими освітніми потребами у процесі навчання та виховання, що спрямований на корекцію порушень шляхом розвитку пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери, мовлення, особистості дитини.

Зміст корекційно-розвиткової роботи визначається з урахуванням особливостей розвитку дітей з особливими освітніми потребами, мети, завдань та напрямів такої роботи.

МОН України розроблено програми корекційно-розвиткових занять відповідно до нозологій.

      У нашому закладі корекційно – розвиткові послуги надають практичний психолог Віра Хмель, соціальний педагог Володимир Коханець, асистенти учителя Раїса Куленич, Ваалентина Ковальчук, Любов Зайцева, Ірина Бєлякова, Анна Соболевська, учителі Марія Гладун, Андрій Чоловічок, Галина Романюк, Тетяна Кухарук. Аліна Шарун.

Комплекс корекційно-розвиткових вправ для дитини з особлививими потребами

https://naurok.com.ua/metodichni-rekomendaci-korekciyni-vpravi-ta-igri-dlya-ditey-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-75213.html

 

На допомогу батькам дитини з ООП

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ МАРШРУТ ДИТИНИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

(рекомендації батькам щодо розуміння інклюзії та алгоритму дій батьків дітей з особливими освітніми потребами для зарахування в заклад освіти)

І. Що таке інклюзія?

Інклюзія від англійського inclusion – включення) – процес збільшення ступеня участі всіх громадян в соціумі, і насамперед тих, що мають труднощі у фізичному чи розумовому розвитку. Він передбачає розробку і застосування таких конкретних рішень, які зможуть дозволити кожній людині рівноправно брати участь в академічному і суспільному житті. При інклюзії всі зацікавлені сторони повинні брати активну участь для отримання бажаного результату. Інклюзія – це процес реального включення дітей з особливими потребами, з інвалідністю в активне суспільне життя і однаковою мірою необхідна для всіх членів суспільства.

Що таке інклюзивна освіта?

Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу.

Головна мета створення інклюзивних класів – задоволення соціальних та освітніх потреб, організація корекційно-розвиткової роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю.

Діти з особливими освітніми потребами

Діти з особливими освітніми потребами – діти сліпі та із зниженим зором, глухі та із зниженим слухом, з тяжким порушенням мовлення, із затримкою психічного розвитку, з порушенням опорно–рухового апарату,розумовою відсталістю, діти із складними вадами розвитку( у тому числі діти з розладами аутичного спектру).

ІІ. ВИСНОВОК ВІД ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ (ПМПК) АБО ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ (ІРЦ).

Такий висновок надається дитині з особливими освітніми потребами після консультації тільки у присутності батьків або осіб, що їх заміняють відповідно до рішення, в якому вказана рекомендована форма навчання та розвитку на основі потреб дитини.

ІІІ. СПІВБЕСІДА У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Керівнику закладу освіти подається і обов’язково реєструється ЗАЯВА на зарахування дитини до школи і висновок ПМПК (ІРЦ), обов’язків на даний час документ, підтверджуючий потреби дитини. Уточнюється термін часу для узгодження дій з управлінням освіти для відкриття інклюзивного класу та зарахування дитини до освітнього закладу, можливість створення умов для перебування дитини, безпечного навчального середовища, забезпеченість спеціалістами тощо.

 1. При відсутності інклюзивного класу керівник подає клопотаннядо управління освіти щодо його відкриття та необхідності створення відповідних умов для забезпечення повноцінного навчання дитини.
 2. Управління освіти приймає рішення щодо створення необхідних умовперебування дитини з особливими освітніми потребами в освітньому закладі. У разі неможливості створення таких умов, управління освіти може запропонувати батькам інший освітній заклад, в якому створені умови або є можливість їх створити.
 3. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ПРИ ВЛАШТУВАННІ ДИТИНИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В ОСВІТНІЙ ЗАКЛАД (ІНКЛЮЗИВНИЙ КЛАС)

До заяви батьків або осіб, що їх замінюють, додаються:

 • медична карта (індивідуальна карта дитини) з висновками лікарів, що дитина може відвідувати освітній заклад;
 • довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення ;
 • свідоцтво про народження;
 • висновок ПМПК (ІРЦ) або висновок лікувально-контрольної комісії територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру;
 • якщо дитина з інвалідністю, то відповідні підтверджуючі документи або копії посвідчення особи, відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям з інвалідністю»;
 • копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю.

VII. При зарахуванні до освітнього закладу складається індивідуальна програма розвитку дитини.

На основі висновку і рекомендацій ПМПК (ІРЦ) програму розробляє група фахівців навчального закладу з обов’язковим залученням батьків. Склад групи фахівців індивідуального супроводу дитини визначається керівником закладу і затверджується відповідним наказом. До планування роботи з дитиною із особливими освітніми потребами можуть залучатися фахівці ПМПК (ІРЦ), навчально-реабілітаційних центрів, інших навчальних закладів.

VIII. Для забезпечення особистісно-орієнтованого підходу та організації корекційної роботи в інклюзивному класі штатним розписом ЗЗСО передбачається 0,5 ставки асистента вчителя на інклюзивний клас. За письмовою заявою батьків або осіб, що їх замінюють, адміністрація закладу може надавати дозвіл бути асистентом дитини з особливими потребами на громадських (волонтерських) засадах або за рахунок коштів громадських організацій та інших джерел не заборонених законодавством. (Медична книжка для асистента дитини ОБОВЯЗКОВА і зберігається у медичному кабінеті).

ІХ. Протипоказаннями для прийому до інклюзивних класів є:

 • ІІІ і IV ступені порушень функцій організму, які не сумісні з перебуванням дитини в організованому колективі;
 • всі хвороби у гострому періоді, хронічні хвороби в стадії загострення, всі хвороби, які потребують стаціонарного лікування, гострі інфекційні захворювання до закінчення строку карантину

Що таке ІРЦ (інклюзивно-ресурсний центр)? (відео-гід з інклюзивної освіти)

Путівник для батьків