1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

ГоловнаГоловна Історія Педагогічний колектив Методична робота Методичні об'єднання Дистанційне навчання Традиції Досягнення Виховна робота Самоврядування Конкурси Відкривай Радивилів Музей школи Стоп-Булінг! Прозорість та інформаційна відкритість закладу Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти Новини

Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу

Порядок подання заяви про випадки булінгу (цькування)

Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу в закладі
1. Виявлення факту булінгу (цькування)
1.1. Учасники освітнього процесу можуть повідомити про випадок булінгу (цькування), стороною якого вони стали або підозрюють про його вчинення стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу або про який отримали достовірну інформацію, керівника закладу освіти.
1.2. Повідомлення можуть бути в усній та (або) письмовій формі, в тому й числі із застосуванням засобів електронної комунікації.
2. Повідомлення про факт здійснення булінгу
2.1. Невідкладно звернутися з офіційною заявою (конфіденційність гарантується) про випадок булінгу (цькування) до керівника закладу освіти. (додаток а).
2.2. Заяви, що надійшли на електронну пошту закладу, отримує секретар та терміново повідомляє керівника закладу та відповідальну особу.
2.3. Прийом та реєстрацію поданих Заяв здійснює відповідальна особа, а в разі її відсутності – особисто керівник закладу або його заступник.
2.4. Заяви реєструються в окремому журналі реєстрації заяв про випадки булінгу (цькування).
2.5. Форма та примірний зміст Заяви оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу.
2.6. Датою подання заяв є дата їх прийняття.
3. Розгляд звернення
3.1. Керівник закладу освіти у разі отримання заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування):
 невідкладно у строк, що не перевищує однієї доби, повідомляє територіальний орган (підрозділ) Національної поліції України, принаймні одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи
неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування);
 за потреби викликає бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги;
 повідомляє службу у справах дітей з метою вирішення питання щодо соціального захисту малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування), з'ясування причин, які призвели до випадку
булінгу (цькування) та вжиття заходів для усунення таких причин;
 повідомляє центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з метою здійснення оцінки потреб сторін булінгу (цькування), визначення соціальних послуг та методів соціальної роботи, забезпечення психологічної підтримки та надання соціальних послуг;
 скликає засідання комісії з розгляду випадку булінгу (цькування) не пізніше ніж упродовж трьох робочих днів з дня отримання заяви або повідомлення;
 доводить до відома учасників освітнього процесу рішення комісії згідно з протоколом засідання та здійснює контроль за їхнім виконанням.
Роботу комісії організовує голова - керівник закладу освіти.
До участі в засіданні комісії за згодою залучаються батьки або інші законні представники малолітніх або неповнолітніх сторін булінгу (цькування), а також можуть залучатися сторони булінгу (цькування), представники інших суб’єктів реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти.
Строк розгляду комісією заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) в закладі освіти та виконання нею своїх завдань не має перевищувати десяти робочих днів із дня отримання заяви або повідомлення керівником закладу.
4. Прикінцеві заходи щодо розгляду випадків булінгу (цькування)
4.1. Видання підсумкового наказу про наслідки розслідування випадку булінгу (цькування)
4.2. Направлення відповіді заявнику (заявникам).

Додаток а до наказу від 01 вересня 2022 №___Директору
Радивилівського ліцею №1
Фаєвській А.В.
__________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові заявника)
__________________________________
(адреса проживання)
__________________________________
(контактний телефон)ЗАЯВА

Зміст заяви викладається довільно.
В заяві повідомляється про випадки булінгу (цькування), а саме обставини, місце, час та яким чином здійснювався булінг (цькування).
Вказується відомості про потерпілого (жертви булінгу), кривдника (булера), спостерігачів (за наявності).


__________ __________
(дата) (підпис)
• Наша символіка
Герб школи
Прапор школи

• Гімн

Ми діти незалежної країни,
Яка торує свій не легкий шлях.
Ми гордість і надія України,
Її несемо у своїх серцях.

Приспів

Перша школа, Радивилів,
Стежини радості й надій,
Ви нам з дитинства рідні й милі,
Наш отчий край, земля наших батьків.

Ти скажеш нам спасибі, Радивилів,
Ти будеш нас урочисто вітать.
Ми молоді, завзяті, повні сили,
Щоб Україну сильну збудувать.

Приспів
• Друзі сайту• Опитування
Як вам наша школа?
Найкраща
Нормальна
Погана