1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

ГоловнаГоловна Історія Педагогічний колектив Методична робота Методичні об'єднання Дистанційне навчання Традиції Досягнення Виховна робота Самоврядування Конкурси Відкривай Радивилів Музей школи Стоп-Булінг! Прозорість та інформаційна відкритість закладу Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти Новини

Методична робота 2013-2014

Якість, результати навчально-виховного процесу школи залежать передусім від учителя, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної майстерності. Підвищенню фахової підготовки педагогічних кадрів у школах сприяє цілеспрямована методична робота, яка збагачує їх педагогічними знахідками, дає змогу молодим учителям оволодівати педагогічною майстерністю, підтримує в педагогічному колективі дух творчості, прагнення до пошуку. Методична робота спонукає вчителя до засвоєння змісту нових програм і технологій їх реалізації, ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик їх викладання, вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду, вдосконалення навичок самоосвітньої роботи. Вона забезпечує надання вчителю кваліфікованої допомоги з теорії та практичної діяльності.

Методична робота в НВК

Методична робота в НВК це спеціальний комплекс практичних заходів, які ґрунтуються на досягненнях науки, передового педагогічного досвіду і спрямовані на всебічне підвищення компетентності і професійної майстерності кожного вчителя. Цей комплекс орієнтований перш за все на підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу, а в кінцевому результаті – на підвищення якості й ефективності освітнього процесу.
Система науково-методичної роботи в навчальному закладі спрямована на формування професійно-педагогічної культури педагогів, підвищення фахового рівня, впровадження нових педагогічних ідей, інноваційних технологій, узагальнення та поширення педагогічного досвіду.


Cтруктура

Провідною формою організації методичної роботи закладу є предметні кафедри та методичне об’єднання класних керівників. Зокрема, в навчально-виховному комплексі змістовну, організаційно-методичну та науково-дослідницьку роботу з вчителями ведуть кафедри: прогімназійних класів (кер.Бояр Н.О.), української мови і літератури та світової літератури (кер.Бацюсь Р.І.), суспільних дисциплін (кер.Пилипюк Н.В.), природничих наук (кер.Мовчан Т.О.), художньо-естетичних дисциплін (кер.Морозюк Л.В.), математичних дисциплін (кер.Беднарська С.В.) та кафедра фізичного виховання (кер.Коханець В.А.). Для всебічного вивчення і якісного вирішення науково-методичної проблемної теми утворено фокусні групи: «Проектна технологія як засіб реалізації компетентністно орієнтованого підходу в навчанні і вихованні» (кер.Ксьондзик М.В.), «Формування інформаційної компетентності учнів» (кер.Пастух Є.С.), «Формування комунікативної компетентності» (кер.Щербатюк Р.А.), «Розвиток творчого потенціалу учня і вчителя в умовах компетентністно орієнтованої освіти» (кер. Козіцька Т.К.), «Компетентне ставлення до здоров`я – одна із ключових компетентностей» (кер.Петруля Н.І.), «Формування компетентності саморозвитку та самоосвіти» (кер.Жмур І.Д.), «Розвиток критичного мислення як шлях формування життєвих компетентностей» (кер.Швора Ж.Я.).

Науково-методична проблемна тема

«Професійна компетентність та творча діяльність педколективу як базис для створення сприятливих умов для формування основних життєвих компетентностей конкурентоспроможного випускника закладу»

Мета:

Сприяти забезпеченню професійного росту педпрацівників та реалізації умов формування життєвих компетентностей школярів, здатних до творчої самовдосконалення і свідомого життєвого вибору шляхом впровадження нових підходів, перспективних педагогічних ідей, інноваційних технологій навчання та виховних систем, форм і методів, які відповідали б потребам розвитку особистості, сприяли б розкриттю її талантів, духовно емоційних, розумових і фізичних здібностей та втілення в практику роботи.

Завдання:

- постійне вдосконалення психолого-дидактичних компетентностей з питань вибору адекватних методів та прийомів навчання і виховання;
- розробка та апробація в практику навчально-виховного процесу нестандартних прийомів активізації творчої діяльності учнів, програм розвитку в школярів життєвих компетентностей;
- пошук різних варіантів узагальнення та розповсюдження найбільш цікавих ідей, прийомів, методичних розробок спрямованих на розвиток творчих здібностей учнів;
- розробка моделей розвитку життєвих компетентностей випускника закладу;
- розробка інструментарію для моніторингового дослідження рівня сформованості життєвих компетентностей особистості;
- інтенсивне посилення тенденції щодо технологізації педагогічних процесів шляхом упровадження новітніх технологій, методик направлених на формування ключових компетентностей учнів;
- забезпечення сприятливого соціально-психологічного клімату на основі психотехнічних прийомів;
- удосконалення професійної компетентності педпрацівників НВК.Термін реалізації: 2009-2015рр.


Етапи реалізації:

1. Діагностичний етап (квітень 2009-серпень 2009).
2. Теоретичний етап (вересень 2009-травень 2010).
3. Підготовка до впровадження проблемної теми (вересень 2010 – січень 2011).
4. Творчий етап (січень 2011 – серпень 2012):
- Опанування змісту, методики реалізації проблемної теми (січень 2011-серпень 2011).
- Реалізація змісту і завдань. Створення власного досвіду (вересень 2011-серпень 2012).
5. Етап поточного аналізу та управління процесом впровадження (вересень 2012-січень 2013).
6. Підсумковий етап (січень 2013-травень 2013).
7. Формуючий (2013-2014 навч. рік)
8. Підсумковий (2014-2015 навч. рік)

Сьогодні колектив закладу перебуває на VІІ – му – формуючому етапі.

МЕТА:

- Опрацювання змісту, засвоєння методики формування професійної компетенції.
- Реалізація змісту і завдань, створення власного досвіду педагога.
- Апробація власної моделі педагога у педагогічній діяльності.
- Розробка і апробація системи професійної підготовки вчителя до педагогічної діяльності в інноваційних умовах.
- Апробація моделі формування вчителя як висококомпетентного фахівця.

ЗМІСТ РОБОТИ:

1. Розробка, апробація та впровадження комплексу методичного забезпечення в навчально-виховний процес.
2. Діагностування, аналіз проміжних результатів.
3. Управлінська та науково-методична корекція реалізації професійної компетентності вчителя.

Для реалізації завдань сьомого етапу науково-методичної проблемної теми передбачено ряд цікавих і новаторських форм роботи і методичних заходів.


Калейдоскоп ідей
З метою популяризації серед колег педагогічних знахідок та інноваційних прийомів щодо співпраці та співнавчання учня і вчителя у Радивилівському НВК «Школа №1-гімназія» з 02 по 14 грудня проходив калейдоскоп ідей «Сучасний урок – спільна творчість вчителя і учня в процесі формування особистості дитини і підготовка її до життя». Серію відкритих уроків для вчителів І, ІІ кваліфікаційних категорій та спеціалістів запропонували досвідчені педагоги: Новосад О.С., Чуй Г.В., Пасічник О.Б., Гладун М.Б., Приступа Г.П., Стецюк Л.В., Щербатюк Р.А., Вишницький В.І., Боярчук В.П., Атрасевич О.А., Олексієвець О.І., Козіцька Т.К., Бояр Н.О.


Методичний калейдоскоп «Атестація»

Добігає кінця Методичний калейдоскоп «Атестація». Його завершення в закладі традиційно проходить у формі творчого звіту вчителів, що атестуються. Впродовж навчального року члени атестаційної комісії відвідували навчальні заняття та позакласні заходи педагогів, що атестуються. Також для цієї категорії педпрацівників було запропоновано ряд методичних заходів.


Архів матеріалів 2012-2013
Архів матеріалів2011-2012

2012р. Фаєвська Т.В.
• Наша символіка
Герб школи
Прапор школи

• Гімн

Ми діти незалежної країни,
Яка торує свій не легкий шлях.
Ми гордість і надія України,
Її несемо у своїх серцях.

Приспів

Перша школа, Радивилів,
Стежини радості й надій,
Ви нам з дитинства рідні й милі,
Наш отчий край, земля наших батьків.

Ти скажеш нам спасибі, Радивилів,
Ти будеш нас урочисто вітать.
Ми молоді, завзяті, повні сили,
Щоб Україну сильну збудувать.

Приспів
• Друзі сайту• Опитування
Як вам наша школа?
Найкраща
Нормальна
Погана