1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

ГоловнаГоловна Історія Педагогічний колектив Методична робота Методичні об'єднання Дистанційне навчання Традиції Досягнення Виховна робота Самоврядування Конкурси Відкривай Радивилів Музей школи Стоп-Булінг! Прозорість та інформаційна відкритість закладу Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти Новини

Методична робота 12-13

Методична робота в НВК Методична робота в НВК це спеціальний комплекс практичних заходів, які ґрунтуються на досягненнях науки, передового педагогічного досвіду і спрямовані на всебічне підвищення компетентності і професійної майстерності кожного вчителя. Цей комплекс орієнтований перш за все на підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу, а в кінцевому результаті – на підвищення якості й ефективності освітнього процесу.
Система науково-методичної роботи в навчальному закладі спрямована на формування професійно-педагогічної культури педагогів, підвищення фахового рівня, впровадження нових педагогічних ідей, інноваційних технологій, узагальнення та поширення педагогічного досвіду.


Cтруктура

Провідною формою організації методичної роботи закладу є предметні кафедри та методичне об’єднання класних керівників. Зокрема, в навчально-виховному комплексі змістовну, організаційно-методичну та науково-дослідницьку роботу з вчителями ведуть кафедри: прогімназійних класів (кер.Атрасевич О.А.), української мови і літератури та світової літератури (кер.Бацюсь Р.І.), суспільних дисциплін (кер.Пилипюк Н.В.), природничих наук (кер.Мовчан Т.О.), художньо-естетичних дисциплін (кер.Морозюк Л.В.), математичних дисциплін (кер.Беднарська С.В.) та кафедра фізичного виховання (кер.Коханець В.А.). Для всебічного вивчення і якісного вирішення науково-методичної проблемної теми утворено фокусні групи: «Проектна технологія як засіб реалізації компетентністно орієнтованого підходу в навчанні і вихованні» ( кер.Ксьондзик М.В.), «Формування інформаційної компетентності учнів»(кер.Пастух Є.С.), «Формування комунікативної компетентності» (кер.Щербатюк Р.А.), «Розвиток творчого потенціалу учня і вчителя в умовах компетентністно орієнтованої освіти» (кер. Козіцька Т.К.), «Компетентне ставлення до здоров`я – одна із ключових компетентностей» (кер.Петруля Н.І.), «Формування компетентності саморозвитку та самоосвіти» (кер.Жмур І.Д.), «Розвиток критичного мислення як шлях формування життєвих компетентностей» (кер.Швора Ж.Я.).

Науково-методична проблемна тема

“Творча діяльність педколективу щодо створення сприятливих умов для формування основних життєвих компетентностей конкурентоспро-можного випускника закладу»

Мета:

Сприяти забезпеченню умов формування життєвих компетентностей школярів, здатних до творчої самореалізації і свідомого життєвого вибору шляхом впровадження нових підходів, перспективних педагогічних ідей, інноваційних технологій навчання та виховних систем, форм і методів, які відповідали б потребам розвитку особистості, сприяли б розкриттю її талантів, духовно емоційних, розумових і фізичних здібностей та втілення в практику роботи.

Завдання:

- постійне вдосконалення психолого-дидактичних компетентностей з питань вибору адекватних методів та прийомів навчання і виховання;
- розробка та апробація в практику навчально-виховного процесу нестандартних прийомів активізації творчої діяльності учнів, програм розвитку в школярів життєвих компетентностей;
- пошук різних варіантів узагальнення та розповсюдження найбільш цікавих ідей, прийомів, методичних розробок спрямованих на розвиток творчих здібностей учнів;
- розробка моделей розвитку життєвих компетентностей випускника закладу;
- розробка інструментарію для моніторингового дослідження рівня сформованості життєвих компетентностей особистості;
- інтенсивне посилення тенденції щодо технологізації педагогічних процесів шляхом упровадження новітніх технологій, методик направлених на формування ключових компетентностей учнів;
- забезпечення сприятливого соціально-психологічного клімату на основі психотехнічних прийомів;
- удосконалення професійної компетентності педпрацівників НВК.Термін реалізації: 2009-2013рр.


Етапи реалізації:

1. Діагностичний етап (квітень 2009-серпень 2009).
2. Теоретичний етап (вересень 2009-травень 2010).
3. Підготовка до впровадження проблемної теми (вересень 2010 – січень 2011).
4. Творчий етап (січень 2011 – серпень 2012):
- Опанування змісту, методики реалізації проблемної теми (січень 2011-серпень 2011).
- Реалізація змісту і завдань. Створення власного досвіду (вересень 2011-серпень 2012).
5. Етап поточного аналізу та управління процесом впровадження (вересень 2012-січень 2013).
6. Підсумковий етап (січень 2013-травень 2013).

Етап поточного аналізу та управління процесом впровадження (вересень 2012-січень 2013).:

МЕТА:

Проведення моніторингу результатів впровадження системи, вивчення оптимального варіанту взаємозв’язку компонентів системи та їх особливості. Проведення педагогічної експертизи з виявлення якості формування життєвих компетенцій школярів школярів. Визначення рівня впровадження інноваційних технологій.

ЗМІСТ РОБОТИ:

1. Анкетування вчителів. Визначення рівня їх методичної кваліфікації з проблеми, систематизація побажань вчителів.
2. Впровадження в діяльність школи моделі психолого-педагогічного супроводу учня в системі компетентнісно орієнтованого навчання.
3. Запровадження інформаційного супроводу пошукової діяльності педагогів (створення банку педагогічних ідей, освітніх технологій, педагогічного досвіду).
4. Тестування, діагностика з метою корекції.
5. Порівняльна характеристика. Діагностування педагогічного досвіду вчителів на основі розроблених анкет.

ФОРМИ РОБОТИ

Мікродослідження. Рівень сформованості компетенцій учнів 25.09.2012
Педагогічна рада «Інноваційні технології навчання і виховання: практика реалізації і проблеми» Жовтень
Аукціон показових занять предметних кафедр щодо організації впровадження інноваційних технологій навчання 22-23.10.2012
Круглий стіл: моніторинг пізнавальної самостійності і творчих здібностей учнів:
проблеми, досвід, реалізація і перспективи педагогічної практики 24.10.2012
Мікродослідження. Визначення ефективності впровадження інноваційних технологій 14.12.2012
Методичний ринг: методичний арсенал учителя щодо організації навчально-виховного процесу (презентація посібників, збірок за результатами впровадження інноваційних технологій) 24.01.2012
Конкурс методичних проектів вчителів-предметників по роботі з обдарованими дітьми
відбувся 05 січня 2012 року у Радивилівському НВК «Школа №1-гімназія». Для організації заходу було розроблено Положення про Конкурс, визначено склад організаційного комітету, до якого увійшли керівники кафедр закладу, та запропоновано журі, яке склали: директор НВК Фаєвська А.В., заступники Савицька В.В., Юрковська О.М., Мудрик Р.І. та Фаєвська Т.В.
У Конкурсі взяли участь 18 вчителів, які, згідно Положення про Конкурс, у попередні навчальні роки активно працювали із обдарованою молоддю і підготували переможців і призерів ІІ, ІІІ та VІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, переможців і призерів І та ІІ етапів конкурсу-захисту НДР МАН та вчителі, які в поточному навчальному році працюють у МАН, беруть участь у ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад. Конкурс проводився у трьох номінаціях: «Раціональна знахідка», «Вчитель-новатор» та «Методична ідея».
Методичні напрацювання вчителів – учасників конкурсу - вирізнялися послідовністю викладу, глибиною розуміння предмету обговорення, зрозумілістю змісту. У своїй роботі вчителі ґрунтовно описали етапи досліджень, вибудовували схеми роботи, окреслювали ефективні форми і методи співпраці з учнівською молоддю для реалізації кінцевої мети. Грунтовний аналіз результативності роботи з обдарованими дітьми за попередні роки змалював перспективи майбутньої роботи.
Про важливість наступності у підтримці обдарованої особистості в ході обговорення висловилися вчителі початкової школи Козіцька Т.К., Куленич Р.В., Курсик Н.П., Попович Н.П., адже саме початки науково-дослідницької роботи, що передує дослідженням у старшій школі, закладаються у молодших класах.

25 січня 2012 року - у Радивилівському навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.№1-гімназія» відбулось засідання методичного об’єднання класних керівників за підсумками І-го семестру 2011-2012 навчального року. Взяти участь у роботі заходу були запрошені: директор НВК Фаєвська А.В., заступник директора з НВР Мудрик Р.І., практичний психолог закладу В.Б.Хмель.
Виховна робота у НВК спланована із урахуванням психолого-педагогічним проектуванням соціального розвитку учнівського колективу на основі діагностико-проектуючого комплексу «Універсал». Моніторинг результативності 7 і 8 зрізів даної психодіагностики провела практичний психолог Хмель В.Б. Виступ супроводжувався демонстрацією слайд-презентації, яка наочно демонструвала дану динаміку. Досвідом проведення корекційної роботи поділилися класні керівники: Ксьондзик Р.К .(11б клас), Саленко Ю.В.(10б клас), Пилипюк Н.В. (8г клас), Гуглик Г.І. (9а клас), Бацюсь Р.І. (5в клас) та Савчук І.П. (6в клас).
Було підведено підсумки виховної роботи за І семестр – виступила заступник директора з НВР Мудрик Р.І. Руслана Ігорівна розповіла про наші здобутки, а також вказала на певні недопрацювання з боку класних керівників.
Директор НВК Фаєвська А.В. підвела підсумки роботи методичного об’єднання класних керівників, окреслила пріоритетні напрямки розвитку виховної роботи в закладі.
Семінар пройшов у дружній невимушеній атмосфері і отримав схвальну оцінку його учасників.

День методичних нотаток – як одна із цікавих форм роботи із педагогічними кадрами - був проведений 27 січня 2012 року у Радивилівському НВК «Школа №1-гімназія». Програма дня була досить насиченою і вимагала плідної цілеспрямованої роботи.
Перший крок - семінар – практикум «Впровадження сучасних освітніх технологій в навчально – виховний процес». Семінар було сплановано і проведено у 3 етапи і використано інтерактивну методику «Ажурна пилка». На І етапі сформовано «Домашні групи», тобто предметні кафедри. Кожен вчитель кафедри опрацював певну освітню технологію і окреслив для себе її суть і використання в умовах свого класу. Кафедри обговорили всі технології і обрали декілька, на їх думку найефективніших стосовно їх спеціалізації.
На ІІ етапі були утворені «Експертні групи», до складу яких увійшли представники усіх предметних кафедр, і кожен із учасників ознайомив присутніх із технологіями, які запропонувала саме його кафедра.
Повернувшись назад у свою «Домашню групу», вчителі обговорили отриману інформацію і створили «Методичні скриньки» своєї кафедри, в які «поклали» методичні знахідки інших структур, які можуть бути адаптовані для даного фаху.Другий крок передбачав підведення підсумків методичної роботи у І-му семестрі 2011-2012 навчального року. Довідку з цього питання підготувала заступник директора з НМР Фаєвська Т.В. Було запропоновано рекомендації щодо покращення методичної роботи педколективу.Третій крок роботи Дня методичних нотаток. Підсумки конкурсу методичних проектів вчителів-предметників по роботі з обдарованими дітьми озвучила Фаєвська А.В., директор НВК. Вона, як голова журі конкурсу, аргументувала рішення і вказала на недопрацювання деяких учителів у підготовці до презентації проектів.
За підсумками журі переможцями було визнано:
Фаєвську А.В. – у номінації «Методична ідея»;
Пилипюк Н.В. – у номінації «Методична ідея»;
Ксьондзик Р.К. – у номінації «Вчитель-новатор»;
Фаєвську Т.В. – у номінації «Раціональна знахідка»;
Приступу Г.П. – у номінації «Раціональна знахідка».

Сьогодні учні НВК перебувають на вимушених канікулах – в закладі карантин. Та це не є приводом для ненавчання. З цією метою четвертий крок Дня методичних нотаток передбачав презентацію матеріалів вчителів-предметників по організації дистанційного навчання у період карантину.
Вчителі закладу Сацик Л.В. Жмур І.Д., Новосад О.С., Мовчан Т.О., Гладун М.Б., Петруля Н.І. запропонували матеріали для дистанційного навчання: слайд-презентації, опорні схеми, контрольні тести, анкети – дослідження. Така форма роботи є дієвою, адже у перший же день закладку «Дистанційна освіта» сайту НВК завантажило більше 30 відвідувачів.


Поярмаркували на славу 30 січня вчителі Радивилівського НВК у І етапі ІХ районного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості. Традиційно перелік номінацій не регламентується, тому на торги прибули всі вчителі закладу із своїми доробками: електронним супроводом уроків, розробленими тестами і завданнями, авторськими програмами, посібниками, кейсами і рекомендаціями… Чим тільки не дивували і не приваблювали!
Після торгів із заключним словом виступила директор навчально-виховного комплексу Фаєвська А.В.
Ярмарок педагогічних інновацій 20 лютого 2012 року на базі навчально-методичного центру відділу освіти Радивилівської РДА відбувся ІХ районний ярмарок педагогічних інновацій. Наш заклад запропонував на конкурс 18 робіт у номінаціях: "Спеціальна освіта", "Початкова освіта", "Математика", "Фізика", "Інформатика" та "Економіка". Найбільш чисельною (9 посібників) була номінація "Початкова освіта".
Приємно відзначити, що 13 посібників стали переможцями і призерами конкурсу-ярмарку. Заклад був переможцем у номінаціях: «Читання», «Українська мова», «Я і Україна» («Початкова освіта») , «Спеціальна освіта». Призерами стали доробки вчителів у номінаціях: «Математика», «Фізика», «Інформатика», «Спеціальна освіта», «Економіка», «Українська мова», «Я і Україна» («Початкова освіта»).
За найбільшою кількістю переможних місць кращим "Видавництвом року 2012" визнано наш заклад - Радивилівський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1-гімназія".
"Колаж методичних есе".
Наприкінці лютого 2012 року у НВК стартувала методична естафета «Від творчого прийому до творчого вчителя». Захід проводився в три етапи. I етап – "Калейдоскоп нестандартних уроків”, у ході якого вчителі, що атестуються, запросили колег з кафедри та всіх охочих на відкриті уроки. ІІ етап передбачав проведення методичного аукціону. На ІІІ-му етапі відбувся «Колаж педагогічних есе».

21-22 березня 2012 року на базі Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти відбулося засідання Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти «Педагогічний досвід як фактор оновлення змісту науково-методичної діяльності в установах і закладах освіти: вектори випереджального розвитку». На засідання були запрошені науковці та практики із Волинської, Житомирської, Київської, Черкаської, Дніпропетровської областей.
Одним із заходів першого дня роботи Школи була презентація результатів обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості. Призером у номінації «Початкова освіта» був визнаний доробок творчого колективу вчителів початкових класів нашого закладу «Уроки читання в початкових класах з мультимедійними презентаціями». Заступник директора з НВР Юрковська О.М. взяла участь у майстер-класі, який провели переможці конкурсу у номінації «Початкова освіта».

У науково-практичній частині другого дня діяльності заходу мала виступ «Упровадження інноваційних управлінських технологій як ресурсна основа базового навчального закладу» заступник директора з НМР Фаєвська Т.В. Схвальні відгуки учасників школи новаторства отримав змістовний глибокий моніторинг рівня навчальних досягнень та якості знань учнів НВК, яких проводиться впродовж останніх років.Методичний вернісаж за участю вчителів, що атестуються

Важливим стимулом професійного росту педагога є атестація педагогічних працівників, адже саме вона всебічно і повно оцінює педагогічну діяльність вчителя, його відповідність займаній посаді, рівень кваліфікації, сприяє присвоєнню кваліфікаційної категорії, педагогічного звання.
І тому свої творчі звіти вчителі, що атестуються, провели, використавши різноманітні форми: звіт-виставка, звіт-слайд-шоу, звіт-електронна презентація тощо.

2012р. Фаєвська Т.В.
• Наша символіка
Герб школи
Прапор школи

• Гімн

Ми діти незалежної країни,
Яка торує свій не легкий шлях.
Ми гордість і надія України,
Її несемо у своїх серцях.

Приспів

Перша школа, Радивилів,
Стежини радості й надій,
Ви нам з дитинства рідні й милі,
Наш отчий край, земля наших батьків.

Ти скажеш нам спасибі, Радивилів,
Ти будеш нас урочисто вітать.
Ми молоді, завзяті, повні сили,
Щоб Україну сильну збудувать.

Приспів
• Друзі сайту• Опитування
Як вам наша школа?
Найкраща
Нормальна
Погана